Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 2211 – dionica Lubena – Buzadovec, Gradec Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/000007 16.10.2017. 24.10.2017.
Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom i autobusnim stajalištima u Savskoj Cesti i Naselju Stjepana Radića, Vrbovec Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/000009 13.10.2017. 23.10.2017.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - Sanacija oštećenja korita rijeke Lonje i pritoka Rakovčica u poslovno-industrijskoj zoni Mlaka (Sveta Helena i Mlaka) Lokacijska dozvola
UP/I-350-05/17-01/000004 04.10.2017. 03.11.2017.
Građevinske dozvole
Građenje vinogradarske kuće - klijeti na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1614/2 k.o. Laduč (Općina Marija Gorica, naselje Sveti Križ, ulica Stjepana Jakševca) Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000099 18.10.2017. 27.10.2017.
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti- klijet, k.č.br. 1664/11 k.o. Psarjevo, Selnica Psarjevečka, Sveti Ivan Zelina Javni poziv.pdf
UP/I-361-03/17-01/000046 17.10.2017. 25.10.2017.
Izgradnja I. FAZE IV. ETAPE kanalizacijske mreže naselja Struga Nartska, Novaki Nartski, Čista Mlaka, Otok Nartski i dio Trstenika Nartskog (izmjena i dopuna), Općina Rugvica Javni poziv
361-03/17-03/10 16.10.2017. 24.10.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.