Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Izdavanje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice u Vinogradskoj ulici 22 u naselju Kraljev Vrh, Općina Jakovlje Javni poziv
UP/I-350-05/17-05/000020 28.04.2017. 06.05.2017.
Izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju bazenskog kompleksa - aquapark Zelina u Sv. I. Zelini na k.č. broj 75/1, k.o. Zelina 05.2017 Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/000001 27.04.2017. 08.05.2017.
Građevinske dozvole
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti - Trgovački centar „DESIGNER OUTLET CROATIA“ sa pratećim sadržajima i zaštitnim zelenilima: Z1, Z2, Z-a, Z-b, Z-c i Z-d, 2. skupine, na k.č. u k.o. Hruščica (Sop) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/17-01/000001 20.04.2017. 22.05.2017.
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - Dogradnja farme za tov junadi, 3. skupine, na građ. čestici k.č.br. 830 k.o. Poljanski Lug (z.k.č.br. 710/68-40 u k.o Poljana) Vrbovec, Poljanski Lug Građevinska dozvola
UP/I-361-03/17-01/000009 06.04.2017. 08.05.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.