Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

U skladu s odredbama izmjena i dopuna Zakona o gradnji („Narodne novine„, broj 39/19) koje su na snazi od 25.04.2019. godine sve daljnje javne objave dokumenata bit će dostupne na mrežnoj stranici MGIPU-a u sklopu eDozvole: ovdje.

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
U kategoriji trenutno nema oglasa.
Građevinske dozvole
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000059 18.10.2019. 28.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - Cjevovod za preljevne vode iz RB - IV i Crpna stanica za preljevne vode na ispustu u Krapinu (Zaprešić) Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000135 17.10.2019. 25.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, Vodoopskrbni cjevovod u Vinogradskoj ulici u Vrbovcu Javni poziv
17.10.2019. 28.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, Vodoopskrbni cjevovod u Čerkezovoj ulici u Vrbovcu Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000057 17.10.2019. 28.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, Vodoopskrbni cjevovod u ulici Vladimira Nazora u Vrbovcu Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000056 17.10.2019. 28.10.2019.
Građenje građevine poslovne namjene, turističke djelatnosti, k.o. Orešje (Otrčkovec) Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000050 16.10.2019. 24.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, Vodoopskrbni cjevovod u Ulici 1. svibnja u Vrbovcu Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000054 16.10.2019. 25.10.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, Sustav javne odvodnje u Ulici Brdo u Vrbovcu Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000070 14.10.2019. 23.10.2019.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.