Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Građenje složene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - VODOCRPILIŠTE KOSNICA I SPOJNI CJEVOVOD KOSNICA - HRUŠĆICA (Velika Kosnica, Novaki Šćitarjevski, Obrezina, Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko i Hrušćica) Lokacijska dozvola
UP/I-350-05/17-01/000002 27.06.2017. 27.07.2017.
Rekonstrukcija dijela nerazvrstane i šumske ceste s izgradnjom zamjenskog objekta - drveni most preko rijeke Odre, u k.o. Veleševec (Općina Orle, Selce), te k.o. Turopoljski Lug (Grad Velika Gorica, Kuče) Lokacijska dozvola
UP/I-350-05/17-01/000001 21.06.2017. 21.07.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja GOLI VRH na k.č.br. 5366, 4393/5 i dr. k.o. Okić i k.č.br. 3604, 2622 i dr. k.o. Klinča Sela Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/9 19.06.2017. 29.06.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja DONJA PURGARIJA na k.č.br. 3754/6, 3753/3 i dr. k.o. Okić Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/8 19.06.2017. 29.06.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja KLINČA SELA na k.č.br. 2622, 3604 i dr. k.o. Klinča Sela Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/6 19.06.2017. 29.06.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja KUPINEC na k.č.br. 941,7024 i dr. k.o.Kupinec i k.č.br. 1355/2, 455/1 i dr. k.o. Zdenčina Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/5 19.06.2017. 29.06.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja TRŽIĆ na k.č.br. 5358 k.o.Okić i k.č.br. 3610, 3595/1,2 i 3608/2 k.o. Klinča Sela Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/4 19.06.2017. 29.06.2017.
Građevinske dozvole
Gradnja građevine - Sportsko rekreacijski centar na k.č.br. 1015 k.o. Klinča Sela Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/25 20.06.2017. 30.06.2017.
Gradnja građevine gospodarske namjene – sušara sa potpornim zidovima na k.č.br. 870/1 k.o. Plešivička Reka Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/34 20.06.2017. 30.06.2017.
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja DONJA ZDENČINA na k.č.br. 1238/1, 1225 i dr. k.o. Zdenčina i k.č.br. 3634, 3672 i dr. k.o. Klinča Sela Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/35 19.06.2017. 29.06.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec ( spojne dionice ) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/17-01/000023 13.06.2017. 14.07.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec – faza 1 (za naselja Lonjica i Topolovec) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/17-01/000016 07.06.2017. 08.07.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec –faza 1 Građevinska dozvola
UP/I-361-03/17-01/000013 01.06.2017. 03.07.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.