Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija i proširenje prometnice i izgradnja oborinske kanalizacije u Strmcu Samoborskom, Harambašićeva ulica, Grad Sveta Nedelja Javni poziv
UP/I-350-05/16-01/000017 20.02.2017. 28.02.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec (spojne dionice Vrbovec) Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/000001 17.02.2017. 27.02.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec Izmjena lokacijske dozvole
UP/I-350-05/16-01/000008 25.01.2017. 27.02.2017.
Građevinske dozvole
Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, transformatorska stanica 10(20)0,4 kV, TRS 6 Čegci, srednjenaponski 10(20) kV podzemni kabelski priključak, u Svetom Ivanu Zelini Javni poziv
UP/I-361-03/16-01/000070 13.02.2017. 21.02.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.