Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

U skladu s odredbama izmjena i dopuna Zakona o gradnji („Narodne novine„, broj 39/19) koje su na snazi od 25.04.2019. godine sve daljnje javne objave dokumenata bit će dostupne na mrežnoj stranici MGIPU-a u sklopu eDozvole: ovdje.

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
U kategoriji trenutno nema oglasa.
Građevinske dozvole
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja sabirne ceste "E" u Rugvici Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000004 26.06.2019. 04.07.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja sabirne ceste "F" u Rugvici Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000005 26.06.2019. 04.07.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, cestovni promet - rotor, križanje Ul. dr. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava u Svetoj Nedelji Javni poziv
UP/I-361-03/18-01/000117 24.06.2019. 01.07.2019.
Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene - dječjeg vrtića, k.o. Rakitje, naselje Novaki Javni poziv
UP/I-361-03/18-01/000049 24.06.2019. 01.07.2019.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.