Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Utvrđivanju građevne čestice k.č. 853/3, k.o. Vrbovec 1 za SIALG-METALI d.o.o., Vrbovec, Luka 1 Javni poziv
UP/I-350-05/19-01/000006 17.04.2019. 25.04.2019.
Utvrđivanju građevne čestice za stambenu i gospodarsku zgradu, formiranje parcele k.č. 706/17, k.o. Brezje u Dubravi Javni poziv
UP/I-350-05/19-01/000002 15.04.2019. 23.04.2019.
Građevinske dozvole
Rekonstrukcija – nadogradnja građevine stambene namjene, na k.č.br. 1912 k.o. Zelina (Vinogradarska ulica 18, Sveti Ivan Zelina) Javni poziv
UP/I-361-03/19-01/000012 18.04.2019. 26.04.2019.
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - Tlačni cjevovod UPOV VELIKA GORICA – RIJEKA SAVA (naselja: Velika Gorica, Novo Čiče, Ribnica, Jagodno, Čret Posavski i Bukevje) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/18-01/000013 21.03.2019. 23.04.2019.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.