Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – voda sanitarna kanalizacijska mreža naselje Jablanovec i Ivanec Bistranski Javni poziv
UP/I-350-05/17-01/000007 10.08.2017. 21.08.2017.
Građevinske dozvole
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda Odvodnja fekalnih otpadnih voda Općine Brdovec II. faza – A001 Podsustav jug, naselja Javorje, Zdenci Brdovečki, Prudnice, Drenje B. i Ključ B. Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000089 17.08.2017. 24.08.2017.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda Odvodnja fekalnih otpadnih voda Općine Brdovec II. faza – A002 Podsustav sjever, naselja Brdovec dio, Prigorje B., Laduč, Šenkovec, Harmica i Vukovo Selo Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000088 17.08.2017. 24.08.2017.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda Odvodnja fekalnih otpadnih voda Općine Brdovec II. faza – naselje Brdovec – A010 Odvodni podsustav naselja Brdovec – II faza Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000087 17.08.2017. 24.08.2017.
Rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - servisno skladišna, 2. skupine, Ulica Stanka Topola 17 u Drenju Brdovečkom, Općina Brdovec Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000034 10.08.2017. 21.08.2017.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda Odvodnja otpadnih voda sjevernog dijela Grada Zaprešića i Općine Luka, faza 4 Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000061 10.08.2017. 21.08.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.