Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Odlagalište komunalnog otpada „Beljavine“ Izmjene i dopune lokacijske dozvole
UP/I-350-05/17-01/000005 23.03.2017. 23.04.2017.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec (spojne dionice Vrbovec) Lokacijska dozvola
UP/I-350-05/17-01/000001 06.03.2017. 07.04.2017.
Građevinske dozvole
Rekonstrukcija zgrade nogometnog kluba ˝Ostrna˝ u Velikoj Ostrni, Čulinečka 2, Grad Dugo Selo Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000026 20.03.2017. 28.03.2017.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom - IZGRADNJA I OPREMANJE GRAĐEVINA ZA BIOREMEDIJACIJU I OBRADU OTPADA, 2. skupine, na građ. čestici k.č.br. 699/4 k.o. Šarampov (Ivanić-Grad (Šarampov Donji), Žutička 13) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/16-01/000053 15.03.2017. 14.04.2017.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.