Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) - DV 110 kV Podsused - Zabok, Rekonstrukcija zbog klizišta na stupnom mjestu 41 (naselje: Jakovlje) Javni poziv
UP/I-350-05/18-01/000008 18.12.2018. 27.12.2018.
Građevinske dozvole
Građenje stambene građevine i građenje bazena u Brezju, Radnička bb, Grad Sveta Nedelja Javni poziv
UP/I-361-03/18-01/000045 19.12.2018. 27.12.2018.
Gradnja građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - Spojni cjevovod "KOSNICA - HRUŠĆICA" (Faza 2. složene građevine VODOCRPILIŠTE KOSNICA I SPOJNI CJEVOVOD KOSNICA - HRUŠĆICA), (Novaki Šćitarjevski … Hrušćica) Građevinska dozvola
UP/I-361-03/18-01/000006 26.11.2018. 27.12.2018.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - VODOCRPILIŠTE KOSNICA (Faza 1. složene građevine VODOCRPILIŠTE KOSNICA I SPOJNI CJEVOVOD KOSNICA - HRUŠĆICA), (Velika Kosnica i Novaki Šćitarjevski) građevinska dozvola
UP/I-361-03/18-01/000082 19.11.2018. 19.12.2018.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.