Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Tlačni cjevovod UPOV Velika Gorica - rijeka Sava (naselja: Velika Gorica, Novo Čiče, Ribnica, Jagodno, Čret Posavski i Bukevje) Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000054 18.01.2018. 26.01.2018.
Građevinske dozvole
Građenje građevine stambene namjene i građenje građevine stambeno pomoćne namjene na građevnoj čestici, k.č.br. 1698/2, k.o. Bukevje u Bukevju Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/14 19.01.2018. 27.01.2018.
Izgradnja obiteljske kuće na k.č. 600/3, k.o. Hudovo, naselje Krkač, Grad Vrbovec Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000060 17.01.2018. 25.01.2018.
Rekonstrukcija stambene i gospodarske građevine i građenje pomoćne i dvije gospodarske građevine na k.č.br. 1010/1 dio i 1010/2 dio k.o. Križ, ulica braće Radić 107 u Križu, Općina Križ Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/000054 17.01.2018. 26.01.2018.
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2 skupine - Donji Hruševec, na k.č.br. 4430, k.o. Hotnja, Donje Selo Javni poziv
UP/I-361-03/17-01/16 12.01.2018. 20.01.2018.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.