Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Oglasna ploča

Predmet Akti u predmetu Klasa Početak oglašavanja Kraj oglašavanja
Lokacijske dozvole
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - Kompleks tvornice za izradu fotonaponskih panela "TORENSE INDUSTRY" u gospodarskoj zoni Bistra s pripadajućim kolektorom otpadnih voda, Donja Bistra Rješenje o ispravku greške LD
UP/I-350-05/18-01/000003 18.06.2018. 05.07.2018.
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - Kompleks tvornice za izradu fotonaponskih panela "TORENSE INDUSTRY" u gospodarskoj zoni Bistra s pripadajućim kolektorom otpadnih voda, Donja Bistra Lokacijska dozvola
UP/I-350-05/18-01/000003 05.06.2018. 05.07.2018.
Građevinske dozvole
Građenje građevine (nadogradnja) gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - natkrivena terasa kušaona/vinotočje, Kostel Pribićki, Općina Krašić Javni poziv
UP/I-361-03/18-01/000004 18.06.2018. 28.06.2018.
Građenje građevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom - "proširenje" komunalno servisnog pogona za obradu otpada - IZGRADNJA I OPREMANJE GRAĐEVINA ZA BIOREMEDIJACIJU I OBRADU OTPADA, Ivanić-Grad, Šarampov Donji Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole
UP/I-361-03/18-01/000025 23.05.2018. 26.06.2018.
Zaključci
U kategoriji trenutno nema oglasa.