Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Pitanja i odgovori

 

1. Kako podnijeti zahtjev vezan za gradnju i prostorno uređenje?

Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva, kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.

2. Do kada traje rok za dostavu podataka u ROO?

Rok za dostavu podataka u ROO je 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

3. Gdje se može pronaći više informacija o Registru onečišćavanja okoliša?

Više o proceduri unosa i dostave podataka u ROO možete potražite na stranicama Agencije za zaštitu okoliša.

4. Kako obveznici koji nemaju pristup Internetu dostavljaju podatke za izvještajnu godinu?

Obveznici koji nemaju pristup Internetu, sukladno čl. 19. točka 1. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), podatke za izvještajnu godinu mogu dostaviti i na papirnatim obrascima uz popratni dopis poštom na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb

5. Gdje se mogu informirati o stambenom zbrinjavanju?

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje može se pogledati ovdje , a obrazac prijave ovdje .