Izjava o pristupačnosti

 S ciljem usklađivanja svojih mrežnih stranica (www.zagrebacka-zupanija.hr) sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Zagrebačka županija je napravila tehničke i vizualne nadogradnje svojih mrežnih stranica tako da je prema Google Lighthouse validatoru stupanj usklađenosti dobio ocjenu 96 od mogućih 100. Prilikom izrade novih web stranica Zagrebačka županija planira dosegnuti maksimalni stupanj usklađenosti sa spomenutim Zakonom.

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 30. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravila treća strana, a Zagrebačka županija će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Zagrebačka županija će obzirom na plan izrade novih web stranica prilikom izrade istih voditi računa da nove web stranice budu u potpunosti usklađene s navedenim normama i CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice www.zagrebacka-zupanija.hr djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio slika nema prikladan opis
  • dio linkova se otvara u novom prozoru
  • dio postavljenih PDF dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

Zagrebačka županija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Zagrebačke županije ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenika za informiranje na:
tel. +385 1 6009 463
e-mail: ppi@zagrebacka-zupanija.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.