Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnici i evidencije)

Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Obavijest (očevidnici i evidencije)

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Zagrebačke županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Zagrebačke županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Zagrebačke županije.


Zahtjevi: 

Zahtjev za upis u očevidnik oporabitelja  
Napomena: Očevidnik sakupljača i oporabitelja je uspostavljen stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22 – stupio na snagu 22. rujna 2022. godine)
Zahtjev za upis u evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta  
Zahtjev za upis u očevidnik nusproizvoda


NAPOMENA: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva
INFO:  zastita-okolisa@zagrebacka-zupanija.hr


Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u Evidenciju / Očevidnik Zagrebačke županije:

Evidencija prijevoznika otpada  
Evidencija posrednika otpadom  
Evidencija trgovaca otpadom  
Evidencija reciklažnih dvorišta  
Očevidnik sakupljača i oporabitelja  
Očevidnik nusproizvoda


Dokumenti