Kontakt

Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6009 401
fax.: +385 1 6154 008

OIB 07132269553
MB 2785196
Žiro račun: 2340009-1800001006
IBAN: HR8623400091800001006

Kontakti upravnih odjela Zagrebačke županije

Županijska skupština
Stručna služba Skupštine
Stručna služba Župana
Ured župana
Upravni odjel za gospodarstvo
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Upravni odjel za financije 
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Služba unutarnje revizije

Službenik za informiranje

Renata Zgurić, dipl.iur.

tel.: +385 1 6009 463
fax.: +385 1 6009 489
e-mail: ppi@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Renata Zgurić, dipl. iur.

tel.: +385 1 6009 463
fax.: +385 1 6009 489
e-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb 

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zagrebačke županije

Nada Sohora, dipl.iur

tel.: +385 1 6009 423
fax.: +385 1 6154 041
e-mail: n.sohora@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb 

Etičko povjerenstvo

Željka Rumora, dipl.iur.
predsjednica

tel.: +385 1 6311 682
fax.: +385 1 6009 493
e-mail: z.rumora@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb 

Povjerljivi savjetnik

Vlasta Ljubešić

tel.: +385 1 6009 457
fax.: +385 1 6009 488
e-mail: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb 

Savjetovanje s javnošću

Mato Jurić, dipl.iur.
pročelnik Stručne službe Župana

tel.: +385 1 6009 473
fax.: +385 1 6009-489 
e-mail: m.juric@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/V,
10 000 Zagreb 

Povjerenik za otpad Zagrebačke županije

Marko Prce, dipl.ing.geol.

tel.: +385 1 6311 763
fax.: +385 1 6311 768
e-mail: m.prce@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:
Ulica grada Vukovara 72/VI,
10 000 Zagreb