Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zagrebačke županije:

 1. Pisanim putem na adresu:
  Zagrebačka županija
  Stručna služba Župana
  Službenik za informiranje
  Ulica grada Vukovara 72/V
  10000 Zagreb
   
 2. Putem elektroničke pošte na adresu:
  ppi@zagrebacka-zupanija.hr
   
 3. Telefaxom na broj:
  +385 01 6009 489
   
 4. Telefonom na broj:
  + 385 01 6009 473 - Službenik za informiranje Zagrebačke županije

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Zagrebačke županije je Pročelnica Stručne službe župana, Renata Zgurić, dipl.iur.

Zagrebačka županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14).

Obrasci kod Narodnih novina:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14)

Ostale obrasce preuzmite ovdje:


Dokumenti