Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Obavijesti i upute

1. Obnova zgrada oštećenih potresom

„Obnova zgrada oštećenih potresom provodi se temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23), Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije("Narodne novine" broj 28/23), Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 75/20, 7/22) te ostalih važećih podzakonskih propisa koji proizlaze iz navedenog zakona.

Zahtjevi za obnovu odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće te zahtjevi za stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom predaju se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20.

Zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade na temelju odluke vlasnika i/ili osnivača odnosno pravne osobe ili tijela kojemu je zgrada dana na upravljanje, koju provodi i financira vlasnik zgrade javne namjene sam i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke odnosno izvođača.

Radi financiranja troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, na mrežnim stranicama Zagrebačke županije objavljen je Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije koji se može naći na mrežnim stranicama Zagrebačke županije pod linkom: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/444/javni-poziv-za-financiranje-troskova-saniranja-ste .

Radi olakšavanja priključenja na javni vodoopskrbni sustav vlasnicima obiteljskih kuća s područja Zagrebačke županije čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa, Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za financiranje troškova priključenja na javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa, za koji su prihvatljivi prijavitelji isključivo javni isporučitelji vodnih usluga za područje Zagrebačke županije. Navedeni poziv nalazi se na mrežnim stranicama Zagrebačke županije pod linkom: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/460/javni-poziv-za-financiranje-troskova-prikljucenja- .

Detaljnije informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagrebačke županije mogu se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pod linkom: https://mpgi.gov.hr/vijesti/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-karlovacke-i-zagrebacke-zupanije/11384 .“


2. Akti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Dozvole za istraživanje geotermalnih voda