Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Obavijesti i upute

Obavijest o privremenim teškoćama u radu


U slučaju hitnosti možete zvati sjedište u Zagrebu, tel.: 01 6311 767.

 

Kako do obnove zgrada oštećenih potresom?

Potres - ožujak 2020. godine (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija)

Potres -  prosinac 2020. godine (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačka županija)

Napomena: Prijava prve procjene štete u Registar šteta temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) ne predstavlja zahtjev za obnovu koji se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.