Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

  1. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva gradnje i prostornoga uređenja:  za prostorno uređenje i za gradnju.
Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva, kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.
Postupke ozakonjenja zgrada vodi se po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19.) za zahtjeve predane do 30.06. 2013. i do 30.06.2018. godine.

  1. Odsjek za zaštitu okoliša

Propisi su dostupni na službenoj web stranici  Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a koji sadrži propise iz područja zaštite okoliša te propise iz područja gospodarenja otpadom i prirode.

  1. Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina

Propisi, informacije i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva.

  1. Odsjek za imovinsko pravne poslove

Propisi, informacije i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva.

  1. Odsjek za obnovu

Propisi i informacije dostupni su na stranici Ministarstva.