Transparentnost

Savjetovanje s javnošću

 

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Cilj ovih savjetovanja je uključivanje javnosti i prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima građana vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Na ovoj stranici možete pronaći sva završena i aktualna savjetovanja.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

          KONTAKTI:

         
Koordinatorica za savjetovanje s javnošću
          Renata Zgurić, dipl.iur.
          pročelnica Stručne službe Župana

          Tel.: +385 1 6009-473
          Fax.: +385 1 6009-489 
          E-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr   
          Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

          Zamjenica koordinatorice za savjetovanje s javnošću
          Dragana Bedenik, dipl.iur.
         
voditeljica Odsjeka za upravni razvoj u
          Stručnoj službi Župana
          Tel.: +385 1 6009-406
          Fax.: +385 1 6009-489 
          E-mail: dragana.bedenik@zagrebacka-zupanija.hr   
          Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

   

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU

 

2020

Trenutno nema aktivnih savjetovanja.

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

2020

 

 

2019

 

 

2018,  2017,  2016