Transparentnost

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Cilj ovih savjetovanja je uključivanje javnosti i prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima građana vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Na ovoj stranici možete pronaći sva završena i aktualna savjetovanja.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

          KONTAKT:
         
Koordinator za savjetovanje s javnošću
          Mato Jurić, dipl.iur.
         
Pročelnik stručne službe župana
          Tel.: +385 1 6009-473
          Fax.: +385 1 6009-489 
          E-mail: m.juric@zagrebacka-zupanija.hr   
          Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

   

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU

1. Prijedlog Odluke o uvjetima  i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. godini


ZAVRŠENA SAVJETOVANJA


2018

 1. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2019. godinu
 2. Prijedlog Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije za 2019. godinu
 3. Prijedlog Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije za 2019. godinu
 4. Program javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2019. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2019. godinu
 7. Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz ESI fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2019. godini 
 8. Program poticanja razvoja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
 9. Nacrt Prijedloga Proračuna Zagrebačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 10. Prijedlog Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2019. godinu
 11. Program poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije u 2019. godini
 12. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu (Rebalans II.)
 13. Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna ZŽ za 2018. god. (Rebalans I.) - svibanj 2018
 14. Nacrt prijedloga Plana upravljanja nekretninama Zagrebačke županije za 2018. godinu
 15. Nacrt Prijedloga programa poticanja razvoja gospodarstva zagrebačke županije za 2018. godinu
 16. Prijedlog Programa poticanja razvoja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2018. godine
 17. Program razvoja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva i ruralnih prostora Zagrebačke županije u 2018. godini
 18. Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2018 godini
 19. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu (Rebalans I.)

 

2017

 1. Nacrt Plana razvoja palijativne skrbi na području Zagrebačke županije 2018.-2022.
 2. Nacrt prijedloga Proračuna Zagrebačke županije za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020. godine 
 4. Strateška studija utjecaja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. na okoliš
 5. Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje 2017. do 2019. godine
 6. Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 7. Nacrt prijedloga programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana za postojeće građevine i postojeće djelatnosti
 8. Nacrt Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697
 9. Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća  koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja INA d.d. - Otpremna stanica ŽUTICA
 10. Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja INA d.d. - Otpremna stanica Graberje


2016

 1. Nacrt prijedloga proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Savjetovanje o Prijedlogu Plana zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
 3. Savjetovanje o Prijedlogu Socijalnog plana Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
 4. Savjetovanje o Strategiji razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije - Pametna Županija
 5. Savjetovanje o nacrtu Vanjskog plana zaštite i spašavanja "Butan plin" d.o.o.