Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Cilj ovih savjetovanja je uključivanje javnosti i prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima građana vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Na ovoj stranici možete pronaći sva završena i aktualna savjetovanja.

Plan savjetovanja s javnošću

Preuzmite plan za savjetovanje za 2023. godinu

Preuzmite planove za protekle godine

2022., 2021.2020.2019.2018.2017.2016.

KONTAKTI:

Koordinatorica za savjetovanje s javnošću
Renata Zgurić, dipl.iur.
pročelnica Stručne službe Župana
Tel.: +385 1 6009-473
Fax.: +385 1 6009-489 
E-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr   
Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Zamjenica koordinatorice za savjetovanje s javnošću
Dragana Bedenik, dipl.iur.
voditeljica Odsjeka za opće poslove u
Stručnoj službi Župana
Tel.: +385 1 6009-406
Fax.: +385 1 6009-489 
E-mail: dragana.bedenik@zagrebacka-zupanija.hr   
Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

 

Savjetovanja u tijeku

Trenutno nema aktivnih savjetovanja

Završena savjetovanja

2023

 1. Nacrt prijedloga Plana zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje 2024.-2030. (nije formirana radna skupina)

 2. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 3. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 4. Nacrt prijedloga Dopune Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 5. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (nije formirana radna skupina)

 6. Nacrt prijedloga Programa poticanja izrade Geodetsko-katastarske usluge nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije u 2023. godini (nije formirana radna skupina)

 7. Nacrt prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 8. Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije

2022

 1. Arhiva savjetovanja 2022. godina

2021

 1. Arhiva savjetovanja 2021. godina

2020

 1. Arhiva savjetovanja 2020. godina

2019

 1. Arhiva savjetovanja 2019. godina

2018

 1. Arhiva savjetovanja 2018. godina

2017

 1. Arhiva savjetovanja 2017. godina

2016

 1. Arhiva savjetovanja 2016. godina