Vijesti

Vidi sve

Javna rasprava

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027. i Nacrtu Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027.

Saznaj više