Vijesti

Vidi sve

Javna rasprava

„STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA NA EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA UGLJIKOVODIKA „ ŽUTICA “ i „VEZIŠĆE“, ZAGREBAČKA I SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Saznaj više