Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Projekt STREETLIGHT EPC

Projekt StreetLight EPC sufinanciran je od strane Europske unije u okviru programa Inteligentna energija za Europu – IEE (eng. Intelligent Energy Europe) putem natječaja CIP-IEE-2013. Ovim se projektom kroz poticanje inovativnih modela financiranja rekonstrukcije sustava javne rasvjete pruža podrška gradovima i općinama u projektima rekonstrukcije postojećih sustava javne rasvjete. Sukladno EU Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED), Zakonu o energetskoj učinkovitosti u neposrednoj potrošnji kao i Zakonu o zaštiti od svjetloonečišćenja, jedinice lokalne samouprave dužne su provesti rekonstrukciju sustava javne rasvjete. U sklopu projekta analiziraju se specifični izazovi u svakoj regiji uključenoj u projekt, potiče se interes i povjerenje u EPC (Energy performance contracting - Ugovor o energetskom učinku) model financiranja, pružanje pravnih i tehničkih informacija za potrebe projekata, uspostavlja se dijalog sa relevantnim financijskim institucijama i bankama, provodi se javna nabava te širi tržište na složenije EPC primjene. Projekt se provodi u 9 europskih regija gdje se putem regionalnih ESCO info centara pruža podrška jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama i svim ostalim dionicima zainteresiranim u uključivanje u ESCO tržište.

EU program: Intelligent Energy Europe
Trajanje projekta: 01.04.2014. – 31.03.2017. (36 mjeseci).
Budžet projekta: 1.473.399,00 EUR (EU sufinancira 75% troškova projekta - 1.078.049,25 EUR).
Koordinator projekta: OÖ Energiesparverband (ESV), Linz – austrijska energetska agencija.
Partneri projekta: Zagrebačka županija, Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske, FEDARENE (Europsko udruženje regija i energetskih agencija) i 16 partnera iz 8 zemalja (Austrija, Makedonija, Španjolska, Irska, Švedska, Češka, Poljska, Slovenija).

 

Ciljevi projekta:

  • promicanje inovativnog pristupa financiranja infrastrukturnih projekata bez zaduživanja, kroz korištenje modela Ugovora o energetskom učinku (ESCO/EPC) i dr. (JPP - Javno privatno partnerstvo) kao modela financiranja projekata rekonstrukcije sustava javne rasvjete;
  • podržavanje energetski efikasnih i inovativnih tehničkih rješenja na području svjetlotehnike;
  • pružanje podrške gradovima i općinama u projektima rekonstrukcije i modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete sukladno Regulativi Europske komisije 245/2009.

Aktivnosti projekta:

  • analiza postojećeg zakonodavnog okvira po pitanju financiranja, održavanja, rekonstrukcije i gradnje javne rasvjete;
  • prijenos znanja između partnera projekta koji provode projekte modernizacije sustava javne rasvjete;
  • pružanje stručne potpore u procesu postupka javne nabave po modelu Ugovora o energetskom učinku i Javno privatnog partnerstva (JPP) u jedinicama lokalne samouprave koje su u procesu rekonstrukcije sustava javne rasvjete;
  • uspostava inovativnog mehanizma financiranja (revolving fond) u suradnji sa RH i EU financijskim institucijama (FZOEU, HBOR, EIB, EBRD i dr.);
  • prijenos stečenog znanja te pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave, gospodarstvenicima (ESCO/EPC/JPP), financijskim institucijama;
  • poticanje gospodarskog sektora stvaranjem novih i prilagodbom postojećih tvrtki u svrhu dokapitalizacije i pripreme za EPC tržište;
  • 7 projektnih sastanaka – Wels, Austrija 8. – 9.5.2014. (kick off sastanak)

          Wels, Austrija 1. – 2.10.2014.
          Maribor, Slovenija 14. – 15.1.2015.
          Santander, Španjolska 9. – 10.9.20115.
          Bruxelles, Belgija 21. – 22.1.2016.
          Zagreb, Hrvatska 21. – 22.9.2016.
          Bruxelles, Belgija 22. – 23.3.2017.

Službena stranica projekta: http://www.streetlight-epc.eu/ i http://www.regea.org/epc/naslovnica.html.