Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

O odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvitka Zagrebačke županije. Odjel je također zadužen i za razvoj turizma.

Također odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
 • utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;
 • razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
 • izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike;
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje;
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima;
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata;
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;
 • izdavanje EU potvrda za turističke vodiče;
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca;
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.


Unutar upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za obrt i poduzetništvo.