Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Projekt CROSS

Opis projekta

Glavni cilj projekta CROSS, financiranog kroz program LIFE, je stvoriti “One-Stop-Shop” servisni centar koji će služiti kao potpora obnovi i unapređenju upravljanja zgradama u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Osim toga, projekt ima opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj nakon završetka projekta na tako zvanim pilot područjima te stoga ima ulogu svojevrsnog „svjetionika“.

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta CROSS obuhvaćaju podršku obnovi zgrada javnog sektora, kroz uspostavu stručne potpore za jedinice lokalne i regionalne samouprave, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i principa održive gradnje, razvoj financijskih modela i uključivanje šireg kruga dionika u procese upravljanja i obnove fonda zgrada. CROSS je dio sveobuhvatnog pristupa koji će usavršiti procese upravljanja zgradama, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost zgrada javnog sektora, smanjiti njihove račune za energiju, ali i njihove emisije stakleničkih plinova. Za 100 odabranih zgrada će se izraditi detaljan plan i pripremiti studije izvodljivosti za sveobuhvatnu obnovu.

Ukupan budžet projekta: iznosi više od 1.3 milijuna eura.

Trajanje projekta

01. rujna 2023. – 31. kolovoza 2026. (36 mjeseci)

Koordinator

Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Partneri

  • Grad Zagreb
  • Karlovačka županija
  • Krapinsko-zagorska županija
  • Zagrebačka županija
  • Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatska gospodarska komora
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  • FEDARENE – europsko udruženje regija i energetskih agencija


Više o projektu na https://regea.org/cross/