Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Projekt IN PODUZETNIK

Projekt IN PODUZETNIK – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177) je pokrenut sa ciljem poticanja obrazovanja za poduzetništvo te online informiranja i umrežavanja ključnih dionika kroz upotrebu ICT-a, koji je proveden u suradnji sa strukovnim školama u 7 gradova Zagrebačke županije (Vrbovca, Dugog sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivan Zeline, Samobora, Velike Gorice i Jastrebarskog). Također, jedan od osnovnih ciljeva projekta je poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju, jačanje veza i suradnje između dionika - poduzetnika, kao osnovne ciljne skupine projekta, i potpornih poduzetničkih institucija (obrtničke komore, udruženja obrtnika i poduzetnika, i dr.), jedinica lokalne i regionalne samouprave te obrazovnih institucija, konkretno strukovnih srednjih škola na području Županije.

Provodio se u partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb, a 95% potrebnih sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna mu je vrijednost bila 265.607 kuna, od čega na europska sredstva otpada 250.000 kuna. Ostalo je osigurala Zagrebačka županija. Provedba projekta trajala je godinu dana, od 27. srpnja 2015. godine do 26. srpnja 2016. godine.

Projekt se provodio putem slijedećih aktivnosti (32 promotivne kampanje):

  • Izrada i pilotiranje nove jedinstvene baze podataka o poduzetnicima u Zagrebačkoj županiji: online informiranje i umrežavanje dionika (poduzetnici međusobno i s poduzetničkim potpornim institucijama, tijelima lokalne i regionalne samouprave, obrazovnim institucijama).
  • Poticanje obrazovanja za poduzetništvo i cjeloživotnog učenja: u suradnji sa strukovnim školama u gradovima Zagrebačke županije provodile su se radionica s učenicima.
  • Sudjelovanje na sajmovima u gradovima Zagrebačke županije - jačanje suradnje među dionicima.
  • Organiziranje 3 konferencije s ciljem promoviranja projekta, poticanja poduzetničke kulture i cjeloživotnog učenja
  • Potaknuti poduzetnike na upis u interaktivnu bazu podataka koja će omogućiti: pristup ažuriranim podacima o poduzetnicima i obrtnicima; pretraživanje obrta i obrtnika po nazivu, vlasniku, djelatnosti, sekcijama, mjestu, ulici, itd.; olakšanu komunikaciju između potpornih institucija i poduzetnika/obrtnika (slanje e-mailova i sms poruka prema grupama/sekcijama) čime će se postići ciljano informiranje o sajmovima, edukativnim radionicama, natječajima i dr.; praćenje aktivnosti obrtnika (sekcije, cehovi).

Osim toga, bit će dostupni statistički podaci po raznim kriterijima (npr. broj zaposlenih, prometi, ponuda/potražnja, površine, oprema, i dr.), steći će se uvid u stvarne potrebe poduzetnika i obrtnika i omogućiti stvaranje suradnji; korisnicima i široj javnosti omogućit će se pregled proizvodnih mogućnosti i uslužnih zanimanja; bit će lakši pristup EU tržištima i obrazovnim ponudama (stručno osposobljavanje i usavršavanje, cjeloživotno učenje).

Interaktivna baza podataka poduzetnika - LINK