Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Pitanja i odgovori vezani uz fondove Europske unije

 

1. Na koji način Zagrebačka županija informira javnost o fondovima i programima Europske unije?

Zagrebačka županija je 2017. godine pokrenula informativnu web stranicu EUinfo  s ciljem pravovremenog i detaljnog informiranja naših korisnika o mogućnostima koje pružaju Strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj, kao i programi Europske unije. Na navedenoj web stranici redovito se objavljuju vijesti i poveznice vezne uz relevantne natječaje i javne pozive koji su od interesa za poduzetnike, poljoprivrednike, gradove i općine te nevladine organizacije sa područja Zagrebačke županije.

Po objavi javnih poziva i natječaja, Zagrebačka županija organizira i javna predstavljanja te informativne radionice u suradnji sa relevantnim institucijama, za potencijalne prijavitelje u okviru određenog natječaja ili javnog poziva.

Jedan puta mjesečno, putem newslettera - EUinfo i priloga u Kronici Zagrebačke županije zainteresirani korisnici dobivaju ciljane informacije o mogućnostima korištenja EU fondova i programa, kao i o aktivnostima Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju vezanim za djelokrug rada.

 

2. Sufinancira li Zagrebačka županija pripremu projekta koji će se financirati iz ESI fondova i programa Europske unije

Zagrebačka županija od 2014. godine sufinancira pripremu projekata koji će financiraju iz ESI fondova i programa Europske unije te ostalih izvora kroz Program pripreme i provedbe projekata.

Korisnici imaju mogućnost sufinancirati pripremu projekata za prijavu na relevantne natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU i to kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Svake godine objavljuje se Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije koji omogućava korisnicima financiranje i/ili sufinanciranje dijela troškova pripreme projektne dokumentacije za projektne prijedloge koji će biti prijavljeni na natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.

Javni poziv odnosi se isključivo na gradove i općine sa područja Zagrebačke županije te na pravne osobe koje djeluju na području Županije i kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija i/ili grad i/ili općina na području Županije.

Imajući na umu da je priprema lokalnih projekata i projektne dokumentacije dugotrajan i skup proces, Zagrebačka županija na ovaj način pomaže jedinicama lokalne samouprave i lokalnim i regionalnim tvrtkama i ustanovama na svom području da izrade i kompletiraju projektnu dokumentaciju za prijavu na relevantne natječaje i javne pozive.

 

3. Sufinancira li Zagrebačka županija rad specijaliziranih konzultanata kod pripreme projekata koji se financiraju sredstvima Europske Unije?

U pripremi projektne dokumentacije te pisanju projektnih prijedloga za prijave na natječaje i javne pozive iz ESI fondova i programa EU, često je nužna tehnička pomoć stručnih i specijaliziranih savjetnika. Nedostatak ljudskih kapaciteta i specifičnih znanja za pripremu i prijavu projekata u jedinicama lokalne samouprave i regionalnim tvrtkama i ustanovama na svom području, Zagrebačka županija prepoznala je kao problem te omogućila sufinanciranje stručne tehničke pomoći kroz Program pripreme i provedbe projekata.

U okviru mjere Tehnička pomoć, korisnici mogu ostvariti sufinanciranje troškova usluge stručne tehničke pomoći konzultanata za pisanje prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU.

Mjera sufinanciranja projektne dokumentacije i mjera tehničke pomoći omogućavaju korisnicima da kvalitetno i pravovremeno pripreme odnosno prijave projektne prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU.

 

4. Sufinancira li Zagrebačka županija provedbu projekata financiranih iz EU fondova i programa?

Prilikom provedbe projekata, u kojima je nužno osigurati vlastiti udio sufinanciranja projekta, Zagrebačka županija osigurava sufinanciranje vlastitog udjela korisnika u provedbi projekata.

U okviru Program pripreme i provedbe projekata, kroz mjeru Provedbe projekata, korisnici koji su ostvarili pravo na financiranje projekata bespovratnim sredstvima iz ESI fondova ili programa EU za provedbu projekta, Zagrebačka županija osigurava sufinanciranje vlastitog udjela, ukoliko je korisnik suočen s problemom osiguravanja vlastitih sredstava.

Jedinicama lokalne samouprave i regionalnim tvrtkama i ustanovama na ovaj način Zagrebačka županija osigurava stabilnost provedbe projektnih aktivnosti i umanjuje potrebna sredstva korisnika za provedbu projekta.

Ova mjera, uz mjere Tehničke pomoći i Pripreme projektne dokumentacije, korisnicima sa područja Zagrebačke županije omogućava kontinuiranu podršku u pripremi, prijavi i provedbi EU projekata, s krajnjim ciljem poticanja korisnika na korištenje ESI fondova i programa EU.

 

5. Što poduzima Zagrebačka županija po pitanjima koordinacije i organizacije regionalne i međunarodne suradnje?

Zagrebačka županija uspješno surađuje s mnogim regijama Njemačke, Francuske, Italije, Austrije, Slovenije, Poljske, Slovačke, i općenito i kroz pripremu razvojnih projekata za financiranje sredstvima EU-a. Prekogranična suradnja naročito se razvija posljednjih pet godina. Realizirana suradnja bila je uspješna, projekti su većinom uspješno provedeni i postoji velik interes za proširivanje suradnje kako u ZŽ tako i njezinih dosadašnjih partnera.

Proširivanje suradnje s drugim regijama kroz programe EU-a i bilateralne programe strateško je pitanje u zemljama EU-a i zemljama kandidatima za članstvo.

Krajem 2002. Zagrebačka je županija primljena u članstvo Skupštine europskih regija (SER – Assembly of European Regions). Koncem 2003. potpisala je „Povelju europskih regija“, koju su potpisale regije članice SER-a iz 25 europskih zemalja.

U prosincu 2008. godine Zagrebačka županija pristupila je Institutu regija Europe. Institut regija Europe broji više od 130 članova, od toga 14 županija i dva grada Republike Hrvatske.

Zagrebačka županija, kao regionalna samouprava ima za cilj uspostavu stabilnih regionalnih i međunarodnih odnosa između Zagrebačke županije i regija EU te susjednih regija.

Kroz međunarodnu i regionalnu suradnju razvija se i unaprjeđuje:

 • suradnja s regijama,
 • suradnja u partnerstvima i organizacijama,
 • suradnja u provedbi projekata od interesa za Zagrebačku županiju
 • provedba i praćenje sporazuma i protokola o regionalnoj i međunarodnoj suradnji
 • organizacija radionica i konferencija o programima EU, regionalne i međunarodne suradnje
 • suradnja s resornim ministarstvima i institucijama

Kroz regionalnu i međunarodnu suradnju očekuje se povećanje prepoznatljivosti i konkurentnosti Zagrebačke županije, uspostava razvojnih regionalnih i međunarodnih odnosa, praćenje i usklađivanje regionalnih i međunarodnih politika razvoja te razvoj suradnje na svim područjima od interesa za Zagrebačku županiju.

Do sada Zagrebačka županija ima 4 potpisana formalna sporazuma/protokola o suradnji:

 • Bratislavski samoupravni kraj (Slovačka) 23.siječnja 2009. Protokol o suradnji:
  Područje suradnje su poduzetništvo, obrazovanje, kultura, turizam, zdravstvo, sport, EU fondovi.
  Suradnja uključuje službene međusobne protokolarne posjete delegacija s ciljem proširenja suradnje na području trgovinsko-ekonomske suradnje i društveno-kulturnih odnosa, te razmjenu iskustva za pripremu projekta financiranih sredstvima iz fondova EU.
 • Kijevska oblasna državna administracija (Ukrajina) 14.travnja 2011.
  Područje suradnje su kultura, gospodarstvo, trgovinsko-ekonomska suradnja. Suradnja uključuje službene međusobne protokolarne posjete delegacija s ciljem jačanja trgovinsko-ekonomske suradnje i društveno-kulturnih odnosa.
 • Regija Posavje (Slovenija) 13. lipnja 2016.
  Regija Posavje je jedna od 12 slovenskih statističkih regija, nalazi se na jugoistočnom dijelu Slovenije uz samu granicu, a čini je 6 općina- Općina Bistrica na Sutli, Općina Brežice, Općina Kostanjevica na Krki, Općina Krško, Općina Radeče, Općina Sevnica. Cilj sporazuma je da se potakne razvoj regionalne suradnje, ojačaju prijateljstva između Zagrebačke županije i Regije Posavje te iskoriste uzajamne koristi koje proizlaze iz poboljšanja i razvoja učinkovite regionalne suradnje, na institucionalnoj, gospodarskoj i društvenoj razini. Suradnja uključuje pripremu i provedbu zajedničkih projekata prekogranične suradnje, službene posjete, studijska putovanja, konferencije i sudjelovanje na sajmovima i kulturnim događanjima. Kao važni sektori suradnje i razvoja prepoznati su: fondovi i programi EU, razvoj gospodarstva, razvoj i suradnja jedinica lokalne samouprave, poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita okoliša, zdravstvo, obrazovanje i kultura, promet i komunalno gospodarstvo te sport i turizam.
 • Vojvodstvo Mazowiecke (Poljska) 14. listopada 2016.
  Vojvodstvo Mazowiecke najveće je od 16 poljskih regija, smješteno u središtu Republike Poljske, a u njegovom sastavu nalazi se i glavni grad Poljske, Varšava. Cilj sporazuma je aktivna suradnju u područjima korištenja EU sredstava, razvoju poslovne aktivnosti, posebice podržavanjem kontakata između predstavnika i udruženja malog i srednjeg poduzetništva, zatim iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite okoliša, zdravstvene zaštita, tržišta rada, obrazovanja i kulture, rada sa mladima te sporta i turizma. Kao važnost ove suradnje posebice se ističe iskustvo Republike Poljske u korištenju sredstava EU fondova.

 

6. Kako se obilježava Europski tjedan u Zagrebačkoj županiji?

1950. godine Robert Schuman (tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske), predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja Europske unije, a Vijeće Europske unije je 1985. u Milanu, potvrdilo 9. svibnja kao Dan Europe. 

Dan Europe obilježava se diljem Europske unije, a cijeli tjedan uz Dan Europe, posvećen je približavanju europskih vrijednosti svim stanovnicima EU, ali i informiranju o mogućnostima koje nam Europska Unija pruža kroz svoje institucije, fondove i programe.

Zagrebačka županija već petnaest godina zaredom obilježava Dan Europe i Europski tjedan na svom području u suradnji sa gradovima i općinama. Organiziraju se razne kulturne, gospodarske i socijalne manifestacije, putem kojih se europske vrijednosti približavaju lokalnom stanovništvu.

Na sam Dan Europe, 9. svibnja svake godine, Zagrebačka županija organizira centralnu manifestaciju na kojoj se promoviraju EU projekti, obrađuju relevantne teme vezane uz EU problematiku, održavaju okrugli stolovi i izložbe te veličaju europske vrijednosti kroz kulturni program.

 

7. Gdje se mogu pronaći informacije o tekućim projektima koje provodi Zagrebačka županija?

Projekti koji se trenutno provode u Zagrebačkoj županiji i čiji je nositelj Zagrebačka županija, mogu se pronaći na web stranici EUinfo Zagrebačke županije pod rubrikom „Projekti u provedbi“.

Vidljivost projekata u provedbi vrlo je važna te su dostupne sve informacije vezane uz sam projekt: naziv projekta, ciljevi, očekivani rezultati, aktivnosti, tijek provedbe projekta kao i svi financijski podaci: vrijednost projekta, iznos sufinanciranja te iznos vlastitog udjela.

 

9. Sufinancira li Zagrebačka županija postavljanje WiFi PRISTUPNIH spot točaka na području Zagrebačke županije?

Zagrebačka županija je 2017. godine donijela Strategiju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – Pametna županija do 2023. godine. Kroz ovu strategiju Zagrebačka županija ima strateški cilj podizanja kvalitete IKT usluga i povećanje kvalitete života svojih stanovnika.

U okviru Programa pripreme i provedbe projekata, kroz mjeru Razvoja WiFi pristupnih točaka u gradovima i općinama Zagrebačke županije moguće je  sufinanciranje postavljanja pristupnih točaka odnosno WiFi mreže kao jednog od temelja za daljnji razvoj gradova i općina.

Postavljanjem ove mreže stvorit će se temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve građane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetniju uslugu.

 

10. Što Zagrebačka županija poduzima vezano uz razvoj pametnih gradova na području Zagrebačke županije?

Zagrebačka županija, kao predvodnica pametnog razvoja regija, omogućila je gradovima na području Zagrebačke županije novi smjer razvoja i to kroz sufinanciranje izrade Strategije pametnih gradova, a od 2018. godine i sufinanciranje provedbe projekta razvoja pametnih gradova.

Trendovi vezani uz poboljšanje kvalitete života na području gradova, umrežavanje usluga, jednostavnije komuniciranje sa građanima te mnoge druge aktivnosti vezane uz korištenje novih tehnologija u praktične svrhe, gradovi na području Zagrebačke županije prepoznali su kao novi smjer razvoja i priliku za brži i kvalitetniji razvoj.

U okviru Programa pripreme i provedbe projekata, kroz mjeru Razvoja pametnih gradova, gradovima se sufinanciraju Strategije i projekti koji uključuju primjenu inovativnih rješenja koja se temelje na upotrebi pametnih mreža, snažnijem uvođenju IK tehnologija, internetskom povezivanju objekata, umrežavanju gradskih usluga, smanjenju onečišćenja okoliša te povećanju energetske učinkovitosti, a s ciljem održivog rasta, gospodarskog razvoja i povećanja kvalitete života građana.