Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Projekt NEWLIGHT

Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Masterplan javne rasvjete sa ciljem rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije (sudjeluje ukupno 57 jedinica lokalne samouprave). Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 20 milijuna Eura. Kroz program financijske pomoći za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Europske investicijske banke (EIB) osigurano je 90 posto potrebnih sredstava bespovratne pomoći za provedbu pripremnih aktivnosti projekta (711.000,00 EUR), a preostalih 10 posto osigurale su Zagrebačka (51.800 eura) i Krapinsko-zagorska županija (27.200 eura).

Pripremne aktivnosti uključuju izradu detaljnog energetskog pregleda postojećeg stanja javne rasvjete za sve jedinice lokalne samouprave te tehničke podloge i smjernice za projektiranje rekonstrukcije javne rasvjete odnosno izradu Akcijskog plana modernizacije, rekonstrukcije i upravljanja sustavom javne rasvjete. Pripremne aktivnosti također obuhvaćaju i izradu natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete. Razviti će se dokumentacija za ESCO uslugu po modelu Ugovora o energetskom učinku i Javno-privatnom partnerstvu, uključujući ugovore i ostale propisane sadržaje. Nakon okončanja snimanja postojećeg stanja sustava javne rasvjete, tj. nakon izrade energetskog pregleda, Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske (REGEA) će sa svakim pojedinim gradom i općinom uključenim u projekt izraditi Akcijski plan modernizacije, rekonstrukcije i upravljanja sustavom javne rasvjete kojim će se odrediti opseg radova rekonstrukcije, dinamika izvođenja radova, potencijalni izvori subvencioniranja te optimalni modeli financiranja provedbe modernizacije.

Predviđa se kako će se na području Zagrebačke županije izvršiti rekonstrukcija 22.000 postojećih rasvjetnih tijela te postaviti dodatnih 2.200 rasvjetnih tijela što bi značilo investicija od oko 14,5 milijuna eura. Očekivane godišnje uštede kretale bi se oko 1,3 milijuna eura. Na području Krapinsko-zagorske županije predviđa se rekonstrukcija 12.000 postojećih svjetiljki i postavljanje 1.300 novih, a ukupni trošak bio bi 5,5 milijuna eura s godišnjom uštedom od pola milijuna eura. Obje županije su potpisale Garancijsko pismo kojim se obvezuju da će Europskoj investicijskoj banci vratiti iznos bespovratne potpore ukoliko do kraja 2018. godine ne dođe do pokretanja projekta rekonstrukcije javne rasvjete, te zajedno sa REGEA-om tripartitni Ugovor o pripremi i provedbi projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete temeljem tehničke pomoći programa ELENA - projekt „NEWLIGHT“.

27.10.2015. potpisan je i Ugovor s EIB-om o dodjeli financijske pomoći projektu NEWLIGHT - korisnik sredstava je REGEA, te je početkom 2016. raspisana javna nabava za izradu energetskih pregleda sustava javne rasvjete općina i gradova na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Do kraja 2016. godine snimanje postojećeg stanja sustava javne rasvjete okončano je u 22 jedinice lokalne samouprave. Tijekom 2017. godine očekuje se okončanje snimanja postojećeg stanja u ostalim jedinicama lokalne samouprave, izrada Akcijskih planova modernizacije i rekonstrukcije za sve uključene JLS te raspisivanje javne nabave za provedbu modernizacije i rekonstrukcije.

EU program: ELENA (European Local Energy Assistance)
Trajanje projekta: od 27.10.2015. (36 mjeseci).
Budžet projekta: 790.000,00 EUR (EU sufinancira 90% troškova projekta – 711.000,00 EUR).
Koordinator projekta: Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske.
Partneri projekta: Zagrebačka županija (7 gradova, 21 općina), Krapinsko – zagorska županija.


Aktivnosti projekta:

  • izrada natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave za pružanje usluge izrade detaljnih energetskih pregleda sustava javne rasvjete;
  • provedba detaljnih energetskih pregleda postojećeg sustava javne rasvjete;
  • izrada akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete;
  • izrada natječajne dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvore financiranja;
  • izrada glavnog projekta izgradnje nove rasvjete;
  • prijava na Europske i nacionalne izvore financiranja izvođenja radova na modernizaciji i rekonstrukciji sustava javne rasvjete;
  • vođenje projekta.

Sve dodatne informacije o projektu NEWLIGHT se mogu dobiti na telefon: 01/ 777 54 95 i 01/ 777 54 89, i slanjem upita na e-mail: newlight@regea.org.