Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Projekt CENTAR ZA STARIJE OSOBE U VELIKOJ GORICI

Ovim projektom predviđa se izgradnja i opremanje zgrade gotovo nulte kategorije (nZEB), etažne visine: djelomično podrum i prizemlje (Po+P), djelomično prizemlje (P) i djelomično prizemlje i dva kata (P+2). Građevinska bruto površina (GBP) zgrade iznosi 5.960,70 m2 na adresi Podložnica 4, 10410 Velika Gorica.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 11.705.428,82 EUR

 • Odobrena bespovratna sredstva: 6.138.429,89 EUR (52,44%)
 • Vlastito učešće Grada Velike Gorice: 5.566.998,93 EUR (47,56%)

Voditelj projekta je Grad Velika Gorica, a Zagrebačka županija je partner u projektu.
Trajanje projekta: od listopada 2023. do 30.6.2026. godine
Više o projektu na: Grad Velika Gorica, UO za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije, Odsjek za fondove Europske unije: eu.fondovi@gorica.hr; +385 1 555 9426

Očekivani rezultati projekta su:

 • izgrađen i opremljen Centar za starije osobe u Velikoj Gorici
 • uspostavljena ustanova za pružanje integrirane socijalne i zdravstvene skrbi za starije osobe
 • razvijene socijalne usluge u zajednici (izvaninstutucijske usluge)
 • povećan smještajni kapacitet za starije funkcionalno ovisne osobe (institucijska skrb)


Cilj projekta je unaprijediti razvoj socijalnih usluga u zajednici u svrhu poboljšanja dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe i prevencije institucionalizacije na području Zagrebačke županije kroz izgradnju i opremanje Centra za starije osobe u Velikoj Gorici kojim će se stvoriti preduvjeti za pružanje cjelovite skrbi starijim osobama koje žive kod kuće kroz izvaninstitucijski oblik skrbi.

Iznimno će se pružati usluga smještaja starijim potpuno funkcionalno ovisnim osobama čije potrebe ne mogu biti zadovoljene pružanjem izvaninstitucijskih usluga.

Projektom se predviđa integrirana cjelovita skrb za starije osobe koja uz socijalne usluge podrazumijeva i zdravstvenu skrb na primarnoj razini. Opseg pružene socijalne usluge starijim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika, odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika (dio usluga se može pružati individualno ili grupno.).

Socijalne usluge koje će se pružati u Centru za starije osobe namijenjene su socijalno ugroženim skupinama stanovništva, starijim osobama s najvećim rizikom od siromaštva u lokalnoj zajednici, koje te usluge ne mogu platiti na slobodnom tržištu

Vrste i kapacitet usluga koje će pružati u sklopu Centra su sljedeće:

Izvaninstitucijske usluge:

 • pomoć u kući (usluga pomoći starijim osobama koje ne mogu same osigurati si podmirenje svakodnevnih životnih potreba – organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova i slično)
 • poludnevni boravak - I. stupanj usluge (organizirane aktivnosti uz stručnu pomoć)
 • cjelodnevni boravak - II. stupanj usluge (organizirane aktivnosti uz stručnu pomoć)
 • savjetovanje (individualno / grupno)
 • psihosocijalno savjetovanje (individualno / grupno)
 • psihosocijalna podrška - Fizikalna terapija (individualno/grupno)
 • psihosocijalna podrška – Radna terapija (individualno/grupno)
 • psihosocijalna podrška – Kineziterapija (individualno/grupno).


Institucijske usluge (102 korisnika smještaja) :

 • smještaj – III. stupanj (70 korisnika) - pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu
 • smještaj – IV. stupanj (30 korisnika) - pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (samo za usluge smještaja)
 • smještaj – starije osobe za vrijeme spriječenosti njegovatelja (2 korisnika).


Integrirana primarna zdravstvena skrb:

 • ambulanta obiteljske (opće) medicine
 • radna terapija (individualno/grupno)
 • fizikalna terapija (individualno/grupno)

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.