Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Kontakti

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 461
fax.: 00385 1 6009 488

Pročelnik odjela
 

Damir Fašaić, dipl. oec.
tel.: 00385 1 6009 461
fax.: 00385 1 6009 488
e-mail: d.fasaic@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVE:

 1. Ispostava Dugo Selo – za područje Grada Dugog Sela, te općina Brckovljani i Rugvica
  Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo

Daliborka Duvnjak,  tel.  01/2753-061, mail: daliborka.duvnjak@zagrebacka-zupanija.hr
Martina Rob, tel.  01/2753-072, mail: martina.rob@zagrebacka-zupanija.hr

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU – Ispostava Dugo Selo, SRIJEDOM nema uredovni radni dan za stranke

 1. Ispostava Ivanić-Grad – za područje Grada Ivanić-Grada, te općina Kloštar Ivanić i Križ
  Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić-Grad

Iskra Žegor, tel. 01/ 2831-161,mail: iskra.zegor@zagrebacka-zupanija.hr

 1. Ispostava Jastrebarsko – za područje Grada Jastrebarsko, te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak
  Vladka Mačeka 2, 10 450 Jastrebarsko

Lea Božić Kelečić, tel. 01/ 6273-708, mail: lea.bozic.kelecic@zagrebacka-zupanija.hr
Nikolina Kostelac, tel. 01/ 6281-114, mail: nikolina.kostelac@zagrebacka-zupanija.hr

NAPOMENA: Ispostava u Jastrebarskom preseljena je na novu lokaciju – Ulica Antuna Mihanovića 14., I kat, Jastrebarsko.
 

 1. Ispostava Samobor - za Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, te Općinu Stupnik
  Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor

Mirjana Kovačić, tel. 01/ 3378-262, mail: mirjana.kovacic@zagrebacka-zupanija.hr
Višnja Vlahović, tel. 01/ 3378-265, mail: visnja.vlahovic@zagrebacka-zupanija.hr
Siniša Čurla , tel. 01/ 3378-283 mail: sinisa.curla@zagrebacka-zupanija.hr

 1. Ispostava Sv. Ivan Zelina - za Grad Sveti Ivan Zelina, te Općinu Bedenica
  Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina,

Ana Bišćanin, tel.01/ 2060-004, mail: ana.biscanin@zagrebacka-zupanija.hr
Štefica Kršak, tel. 01/ 2060-004, mail: stefica.krsak@zagrebacka-zupanija.hr

 1. Ispostava Velika Gorica - za Grad Velika Gorica, te Općine Kravarsko, Orle i Pokupsko
  Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica

Jasna Šagud, tel. 01/ 6254-016, mail: jasna.sagud@zagrebacka-zupanija.hr
Mila Bečka, tel. 01/ 6254-026, mail: mila.becka@zagrebacka-zupanija.hr
Kristina Jankeš, tel. 01/ 6254-001, mail: kristina.jankes@zagrebacka-zupanija.hr
Jasmina Obajdin, tel. 01/ 6254-001, mail: jasmina.obajdin@zagrebacka-zupanija.hr

OBAVIJEST: Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije u Ispostavi Velika Gorica, do daljnjega utorkom i četvrtkom ne radi sa strankama.
 

 1. Ispostava Vrbovec - za Grad Vrbovec, te Općine Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec
  Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

Marija Kolarić Dusper, tel. 01/ 2792-904, mail: marija.kolaric.dusper@zagrebacka-zupanija.hr
Marijana Tomas, tel. 01/ 2792-904, mail: marijana.tomas@zagrebacka-zupanija.hr

 1. Ispostava Zaprešić - za Grad Zaprešić, te Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća
  Ulica bana Josipa Jelačića 45, 10290 Zaprešić

Zlatko Šijaković, tel. 01/ 3350-662, mail: zlatko.sijakovic@zagrebacka-zupanija.hr
Maja Cerjak, tel. 01/ 3350-656, mail: maja.cerjak@zagrebacka-zupanija.hr
Ana Kolarić, tel. 01/ 3350-656, mail: ana.kolaric@zagrebacka-zupanija.hr
Martina Popović, tel. 01/3350-659, mail: martina.popovic@zagrebacka-zupanija.hr

Stranke mogu predati zahtjev na adresi u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba 219 i na adresi u Zaprešiću, Ulica bana Josipa Jelačića 45.