Transparentnost

Javnost rada Županijske skupštine

Građani mogu nazočiti sjednicama Županijske skupštine, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost iz opravdanih razloga isključena.

Zainteresirani građani koji žele prisustvovati sjednicama Županijske skupštine trebaju pismeno najaviti svoju nazočnost tri dana prije održavanja sjednice i to na utvrđenom Obrascu koji je dostupan ovdje.

Informacija o pravima ispitanika koji podnose zahtjev za nazočnost na sjednicama Županijske skupštine Zagrebačke županije nalazi se ovdje.

Zahtjev za nazočnost na sjednici putem utvrđenog Obrasca može se uputiti :

  • elektroničkom poštom na adresu: z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr
  • poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu
    Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 ZAGREB

Napominjemo kako je broj ljudi koji mogu nazočiti sjednici ograničen zbog prostora. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici iskaže veći broj osoba, Ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu odredit će osobe koje mogu prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.

Sve građane koji budu nazočili sjednicama Županijske skupštine molimo da ne ometaju rad predstavničkog tijela Zagrebačke županije.

Akti i zapisnici sa sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije dostupni su ovdje.


Dokumenti