Transparentnost

Otvorena županija

Transparentnost proračuna Zagrebačke županije

Proračun i financijski plan donose se i izvršavaju u skladu s načelom transparentnosti, koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način.

Zagrebačka županija započela je sa objavom podataka o transparentnosti proračuna o svim plaćenim rashodima iz proračuna Zagrebačke županije od 1.siječnja 2024. god. a sukladno Naputku o načinu objave informacije o trošenju sredstava (“Narodne novine“ br.59/2023).

Informacije o plaćenim rashodima iz proračuna Zagrebačke županije ažurirati će se i objavljivati na dnevnoj osnovi te će zainteresiranim korisnicima biti omogućeno pretraživanje po danima, primateljima, iznosu i dodatnim filterima. 

Podaci koji će se objavljivati podijeljeni su u dvije kategorije prema vrsti primatelja na pravne i fizičke osobe.

Sukladno predmetnom Naputku i GDPR-u ograničeno će se objavljivati skup podataka za fizičke osobe.

Informacije o svim isplatama iz proračuna od 1.1.2024. god. biti će dostupne u razdoblju od 10 god.

Podatke o plaćenim rashodima iz Proračuna Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.