Transparentnost

Otvoreni proračun

Otvoreni proračun je aplikacija koja omogućuje općoj i stručnoj javnosti da se na jednostavan, transparentan i čitljiv način informira o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava Zagrebačke županije.

Aplikaciju možete pogledati ovdje.

Više o proračunu za 2017. godinu kao i  pregled s uputama i objašnjenjima za građane, možete pronaći ovdje.


Dokumenti