Županijska skupština

Predsjednik i potpredsjednici

 

Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije​


Damir Mikuljan

 

Rođen je u Zagrebu, 1963. godine. Osnovno obrazovanje završava u Poljanici Bistranskoj, Općina Bistra, srednju školu završava u Zagrebu te stječe zvanje upravnog referenta, a potom upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stječe zvanje diplomiranog pravnika.

Prvo radno iskustvo stječe kao volonter na Općinskom sudu u Zagrebu, potom kao odvjetnički vježbenik sve do 01. lipnja 1994. godine kada otvara vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu.

Godine 1997. izabran je za člana Županijske skupštine Zagrebačke županije a čiji član je sve do danas.  Za predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije biran je 2008. godine a koju dužnost obnaša do travnja 2013. godine.

Godine 2010. stječe titulu počasnog građanina Tiranskog okruga Republike Albanije.

U lipnju 2017. godine Vlada Republike Hrvatske predlaže ga za član Nadzornog odbora INE-Industrije nafte, d.d., a zatim odlukom Glavne skupštine od 14. lipnja 2017. godine preuzima dužnost člana Nadzornog odbora INE-Industrije nafte, d.d..

U prosincu 2017. godine izabran je na dužnost predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Oženjen je i otac dva sina.

 

 

Potpredsjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije

Zvonko Kunić

Rođen je 2. svibnja 1956. godine u Velikoj Gorici gdje završava osnovnu školu, nakon koje u Zagrebu upisuje Gimnaziju Ljudevit Gaj. 1982. godine na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu stječe zvanje diplomirani ekonomist. Oženjen je i otac dvoje djece.

Profesionalnu karijeru započinje 1983. godine kao voditelj prodaje u MK „Goričanka“. 1990. godine počinje raditi u tadašnjoj Općini Velika Gorica i sve do danas njegova je profesionalan karijera vezana uz Grad Veliku Goricu. Od 1997. do 1999. godine obnašao je dužnost zamjenika gradonačelnika i pročelnika za društvene djelatnosti, a od 2002. godine neprekidno obnaša dužnost pročelnika za društvene djelatnosti. Bio je vijećnik, ali i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Velike Gorice te član Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Političku karijeru započinje 1990. godine kao član Hrvatske demokratske zajednice, a 2000. godine prelazi u Demokratski centar. 2015. godine postaje predsjednikom gradskog odbora BM 365 stranke rada i solidarnosti Velike Gorice, a 2017. godine postaje predsjednikom županijskog odbora BM 365 stranke rada i solidarnosti Zagrebačke županije.

 

 

Ljubica Ambrušec

Rođena je 3. veljače 1965. godine u Zagrebu. U Gradecu pohađa osnovnu školu, nakon čega srednjoškolsko obrazovanje stječe u Križevcima gdje završava i visoko stručno obrazovanje (VSS) na Visokom gospodarsko učilište te stječe zvanje Stručne specijalistice inženjerke agronomije (Struč.spec.ing.agr.) – stručna specijalnost ekologija. Akademski naziv magistrice inženjerke ekološke poljoprivrede stječe 2017. godine završetkom diplomskog sveučilišnog studija Ekološka poljoprivreda na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Bogato radno iskustvo stječe radom na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nastavlja od 1994. godine na rukovodećim poslovima u PIK Vrbovcu, a od 2006. do 2013. godine radi kao stručna savjetnica u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji te obnaša i funkciju Državne tajnice uzgojnih udruženja RH.

Udata je i majka dvoje odrasle djece, a u slobodno vrijeme sudjeluje u vatrogasnim aktivnostima, bavi se sportom i kulturom te rado sudjeluje na raznim dodatnim edukacijama i humanitarnim aktivnostima.

Političku karijeru počinje 1991. godine u Hrvatskoj seljačkoj stranci gdje je obnašala mnoge dužnosti od kojih se ističe funkcija tajnice asocijacije žena „Hrvatsko srce“ ŽO HSS-a Zagrebačke županije i predsjednice asocijacije na lokalnoj razini te dužnosti vijećnice u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije od 2009. do 2013. godine. Godine 2013. izlazi iz HSS-a te na lokalnim izborima za načelnicu Općine Gradec izlazi ispred nezavisne Kandidacijske liste grupe birača gdje dobiva izbore i za vijeće i za načelnicu.

Koncem 2014. godine postaje jedna od osnivačica platforme nezavisnih načelnika i gradonačelnika – Most nezavisnih lista (Most NL), a kasnije, u 8. i 9. sazivu Sabora Republike Hrvatske postaje i njihova saborska zastupnica. Na lokalnim izborima 2017. godine reizabrana je za načelnicu Općine Gradec-Kandidacijska lista grupe birača. Na županijskom nivou kandidira kao nositeljica liste Mosta nezavisnih lista za županijsku skupštinu Zagrebačke županije u koju ulazi kao vijećnica te postaje  izabana potpredsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije.

U suradnji s profesorima Agronomskog fakulteta u Zagrebu objavljuje znanstvene radove te je aktivna u mnogim domaćim i inozemnim projektima, a članica je i Upravnog odbora LAG-a Prigorje.