Županijska skupština

Status mandata

 

AKTIVNI MANDATI

 

MANDATI U MIROVANJU I NJIHOVI ZAMJENICI:
 

1. Mr.sc. Stjepan Kožić  – „Stjepan Kožić – Nezavisna lista“/SKNL – zamjenjuje ga Brankica Benc (SKNL)
Mr.sc. Stjepan Kožić izabran je za Župana Zagrebačke županije te mu mandat člana Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

2. Ervin Kolarec - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ– zamjenjuje ga Mario Karapandžić (HDZ)
Ervin Kolarec izabran je za zamjenika Župana Zagrebačke županije te mu mandat člana Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

3. Damir Tomljenović – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ – zamjenjuje ga Boris Makarun (HDZ)
Damir Tomljenović izabran je za zamjenika Župana Zagrebačke županije te mu mandat člana Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

4. Željko Turk – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ– zamjenjuje ga Viktor Romančuk (HDZ)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

5. Javor Bojan Leš - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ– zamjenjuje ga Željko Pongrac (HDZ)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

6. Tomislav Landeka - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ– zamjenjuje ga Zlatko Turković (HDZ)
Mandat člana Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

7. Andrej Krlin - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ  - zamjenjuje ga  Miljenko Pavlaković (HDZ)
Mandat člana Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima(„Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

8. Vlado Žigrović - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA/HDZ  - zamjenjuje ga Nikolina Perko (HDZ)
Mandat člana Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

9. Darko Bistrički - „Stjepan Kožić – Nezavisna lista“/SKNL – zamjenjuje ga Željko Buković („Stjepan Kožić – Nezavisna lista“/SKNL)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

10. Mirela Katalenac - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE/SDP – zamjenjuje ju  Vlado Mesnik (SDP)
Mandat članici Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

11. Alen Prelec - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE/SDP – zamjenjuje ga Stjepko Rukelj (SDP)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

12. Velimir Kokot - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE/SDP – zamjenjuje ga Krešimir Bunjevac (SDP)
Mandat članu Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

13. Dario Zurovec – FOKUS – zamjenjuje ga Ana Bolšec (FOKUS)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

14. Nenad Panian  - FOKUS - zamjenjuje ga Boris Savić (FOKUS)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

15. Hrvoje Košćec - FOKUS - zamjenjuje ga Dubravko Ponoš (FOKUS)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

16. Petra Škrobot – FOKUS – zamjenjuje ju Kristina Gelo (FOKUS)
Mandat članice Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

17. Denis Kralj – SDP – zamjenjuje ga Maja Novosel (SDP)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

18. Tomislav Masten – HDZ – zamjenjuje ga Branko Šafran (HNS)
Mandat člana Županijske skupštine miruje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

 

PRESTANAK MANDATA

  1. DOMAGOJ LOVRIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK – zamjenjuje ga Ljiljana Popovački Račić – (DOMOVINSKI POKRET – DP)
    Mandata člana Županijske skupštine prestao je sukladno odredbi članka 80. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim izbroima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21)