Županijska skupština

Status mandata

 

AKTIVNI MANDATI

 

MANDATI U MIROVANJU I NJIHOVI ZAMJENICI:
 

1. Stjepan Kožić – „Stjepan Kožić – Nezavisna lista“ / SKNL – zamjenjuje ga Ivana Fučkan (od 20.06.2017.)
Stjepan Kožić izabran je za Župana Zagrebačke županije te mu mandat člana Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16).

2. Nadica Žužak - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE / SDP – zamjenjuje ju Nenad Strizrep SDP (od  20.06.2017.)
Nadica Žužak izabrana je za zamjenicu Župana Zagrebačke županije te joj mandat članice Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

3. Hrvoje Frankić – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA / HSS – zamjenjuje ga Stjepan Kozlina  HSS (od 20.06.2017.)
Hrvoje Frankić izabran je za zamjenika Župana Zagrebačke županije te mu mandat člana Županijske skupštine miruje po sili zakona sukladno članku 89. stavku 1. i članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

4. Vlado Žigrović - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / HDZ  - zamjenjuje ga Nikolina Perko HDZ (od 20.06.2017.)
Mandat člana Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

5. Mirela Katalenac – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE / SDP – zamjenjuje ju  Vlado Mesnik SDP (od  24.01.2018.)
Mandat članice Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

6. Stipo Velić – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / HDZ  - zamjenjuje ga Mladen Šestan HDZ (od 16.05.2019. do 25.10.2019.), te Mato Čičak HDZ (od 25.10.2019.)
Mandat člana Županijske skupštine miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti po članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

 

PRESTANAK MANDATA I ZAMJENICI:

1. Mladen Šestan - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / HDZ (dan prestanka mandata 25.10.2019. podnošenjem ostavke) – zamjenjuje ga Mato Čičak  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / HDZ (od 25.10. 2019.)

2. Petra Prugovečki – NEZAVISNA (dan prestanka mandata je 18.09.2019.)
Bila je zamjena članici Goranki Dorotić – STRANKA IVANA PERNARA / SIP  (mandat  u mirovanju  od dana konstituiranja Županijske skupštine 20.06.2017. do 18.09.2019.)

3. Zlatko Hržić - Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS (dan prestanka mandata 07. svibnja 2020.)
Bio je zamjenik člana Dubravka Ponoša - FOKUS (mandat u mirovanju od 23. rujna 2017. do 07. svibnja 2020.)