Županijska skupština

Povremena radna tijela

 

Savjet mladih Zagrebačke županije

Predsjednik

Haris Hadžić

Zamjenica predsjednika

Marija Magdalena Šolčić 

Članovi/ice

 1. Tereza Novak
 2. Josipa Senković
 3. Vito Zelenika
 4. Danijel Bačan
 5. Sara Mikulić
 6. Petra Rundek
 7. Filip Martinčević
 8. Dominik Baltić
 9. Leon Lukinić
 10. Helena Drvenkar
 11. Vedran Jambrović

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

Predsjednik

mr.sc Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije 

Članovi/ce

 1. ______________
 2. Anđela Cirkveni
 3. Josip Držaić
 4. Miljenko Pavlaković
 5. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gordan Lopac
 6. Zlatko Radilović
 7. Vladimir Štarkelj
 8. Antonio Marina

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije

Predsjednica

Brankica Benc

Članovi/ce

 1. Sanja Borovec
 2. Martina Glasnović
 3. -
 4. Zvjezdana Sečen
 5. Eva Jendriš Škrljak
 6. Romina Zadravec
 7. Brigitte Berulec
 8. Petra Matijaščić Žugaj
 9. -
 10. -

 

Koordinacija za ljudska prava Zagrebačke županije

Predsjednik

Miljenko Pavlaković

Članovi/ce

 1. Zvonko Kunić
 2. Martina Glasnović
 3. Ljiljana Popovački Račić
 4. Maja Novosel
 5. Ivica Kolarec
 6. Mirjana Lipić
 7. Salih Huremović
 8. Franjo Simić
 9. Marija Ledinski Anić
 10. Marija Klarić Markus

 

Antikorupcijsko povjerenstvo Zagrebačke županije

Predsjednica

Nadica Žužak

Potpredsjednik

Željko Pongrac

Članovi/ice

 1. Viktor Romančuk
 2. Boris Klemenić
 3. Ljiljana Mavračić Tišma
 4. Marko Magdić
 5. Barbara Knežević
 6. mr.krim. Dubravko Klarić
 7. -