Županijska skupština

Materijali za članove Županijske skupštine

Detaljne upute proizvođača za korištenje tableta Županijske skupštine možete dobiti ovdje, a upute za instalaciju zip aplikacije na tabletu nalaze se ovdje.

Saziv 23. sjednice Županijske skupštine možete preuzeti ovdje.

Skupština
Svi dokumenti Slika uređaja - kratke upute
Detaljne upute za korištenje elektroničkog uređaja za glasovanje
Izvještaj Župana o korištenju sredstava Proračunske zalihe 1. - 30. travnja 2021.
1. - 31. ožujka 2021.
1. - 28. veljače 2021.
1. - 31. siječnja 2021.
2020.
2019.
2018.
Informacije i odgovori na pitanja
Statut Zagrebačke županije i Poslovnik Županijske skupštine Statut - pročišćeni tekst i 3/20
Statutarna odluka o izmjeni Statuta (Glasnik 23/20)
Poslovnik - pročišćeni tekst
Odluka o izmjeni Poslovnika (Glasnik 23/20)
Odluka o dopunama Poslovnika (Glasnik 34/20)
Izdvojene točke Dnevnog reda
Odbori
Zajednički materijali
I. Mandatno povjerenstvo
II. Odbor za izbor i imenovanja
III. Odbor za Statut, poslovnik i propise
IV. Odbor za financije i proračun
V. Odbor za gospodarski razvoj
VI. Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
VII. Odbor za komunalne djelatnosti
VIII. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
IX. Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
X. Odbor za razvoj lokalne samouprave
XI. Odbor za predstavke građana
XII. Odbor za zdravstvo
XIII. Odbor za prosvjetu, kulturu i šport
XIV. Odbor za socijalnu skrb i umirovljenike
XV. Odbor za mladež
XVI. Odbor za promet
XVII. Odbor za turizam
XVIII. Odbor za nacionalne manjine
XIX. Savjet mladih Zapisnik s 23. sjednice
XX. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
XXI. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
XXII. Koordinacija za ljudska prava
XXIII. Gospodarsko-socijalno vijeće
XXIV. Antikorupcijsko povjerenstvo
Klubovi članova i članica Županijske skupštine