Županijska skupština

Kontakti

Predsjednik/ca Županijske skupštine

-
 

Potpredsjednik/ca Županijske skupštine

-


Potpredsjednik/ca Županijske skupštine

-


Ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine
i opću upravu

Ivana Radanović, struč.spec.admin.publ.

Tel.: 00385 1 6009 452
Fax.: 00385 1 6154 024
e-mail: i.radanovic@zagrebacka-zupanija.hr