Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Kontakti

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V 
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6009 405
fax.: +385 1 6009 432 

Pročelnica odjela

Ksenija Čuljak, univ. mag. rehab. educ.
tel.: +385 1 6009 430
fax.: +385 1 6009 432
e-mail: k.culjak@zagrebacka-zupanija.hr

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Mara Antunović
tel.: + 385 6009 490
fax:+ 385 6009 432
e-mail: mara.antunovic@zagrebacka-zupanija.hr

Ivana Pašer
tel.: + 385 6009 485
fax:+ 385 6009 432
e-mail: i.paser@zagrebacka-zupanija.hr

Jednokratna novčana pomoć za građane

Mateja Smetko
tel.: + 385 6052 865
fax:+ 385 6009 432
e-mail: m.smetko@zagrebacka-zupanija.hr

 

 

Izdvojena mjesta rada
 

Dugo Selo - Za Grad Dugo Selo i Općine Brckovljani i Rugvica
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo
tel.: +385 1 2753 157, +385 1 2753 122
fax: +385 1 2753 080

Kontakt osoba:
Alka Cecić-Karuzić
e-mail: alka.cecic-karuzic@zagrebacka-zupanija.hr

 

Ivanić-Grad - Za Grad Ivanić-Grad i Općine Kloštar Ivanić i Križ
Trg Vladimira Nazora 1
10310 Ivanić-Grad
tel.: +385 1 2831 139

Kontakt osoba:
Siniša Jelenčić
e-mail: sinisa.jelencic@zagrebacka-zupanija.hr

 

Jastrebarsko - Za Grad Jastrebarsko i Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak
Ulica Antuna Mihanovića 14., I kat
10450 Jastrebarsko
tel.: +385 1 6284 160, +385 1 6281 113

Kontakt osoba:
Ivan Šmidlehner
e-mail: ivan.smidlehner@zagrebacka-zupanija.hr

 

Samobor - Za Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja i Općinu Stupnik
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor
tel.: +385 1 3378 218, +385 1 3378 219, +385 1 3378 214
fax: +385 1 3378 282

Kontakt osoba:
Marina Koletić
e-mail: marina.koletic@zagrebacka-zupanija.hr

 

Sveti Ivan Zelina - Za Grad Sveti Ivan Zelina i Općinu Bedenica
Trg Ante Starčevića 12
10380 Sveti Ivan Zelina
tel.: +385 1 2061 519
fax: +385 1 2061 100

Kontakt osoba:
Ivana Lukačin
e-mail: ivana.lukacin@zagrebacka-zupanija.hr

 

Velika Gorica - za Grad Velika Gorica i Općine Kravarsko, Orle i Pokupsko
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
tel: 01 6254-021, 01 6224-970
      01 6254-004, 01 6254-025
fax: 01 6254-025

Kontakt osoba:
Mirela Uroić-Štefanko
e-mail: mirela.uroic-stefanko@zagrebacka-zupanija.hr

 

Vrbovec - za Grad Vrbovec i Općine Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec
Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
tel.: +385 1 2792 610
fax: +385 1 2791 142

Kontakt osoba:
Draženka Haludek
e-mail: drazenka.haludek@zagrebacka -zupanija.hr

 

Zaprešić - za Grad Zaprešić i Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća
Ulica bana Josipa Jelačića 45
10290 Zaprešić
tel.: +385 1 3350 657, +385 1 3350 664
fax.: +385 1 3350 669

Kontakt osoba:
Petra Pavetić, tel. 3350 657  
e-mail: petra.pavetic@zagrebacka-zupanija.hr

Matea Gašpert, tel. 3350 658  
e-mail: matea.gaspert@zagrebacka-zupanija.hr

Stranke mogu predati zahtjev na adresi u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba 219 i na adresi u Zaprešiću, Ulica bana Josipa Jelačića 45.