Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Zagrebačka županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 22/2020).

Visina jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete iznosi 1.000,00 kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji, koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije, najmanje 1 godinu i u trenutku podnošenja Zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se:

-           putem nadležnog matičnog ureda,  ili

-           putem interneta (sustav e-Novorođenče).

Uz vlastoručno, odnosno elektroničkim potpisom potpisani Zahtjev potrebno je matičaru predočiti sljedeće dokumente na uvid ili u preslici:

-           osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva,

-           IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 07132269553)

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Pravo iz ove Odluke priznat će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke, bez obzira na starost djeteta.

Posvojitelj podnosi vlastoručno potpisani Zahtjev u roku od 4 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za posvojeno dijete pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Uz vlastoručno potpisani Zahtjev posvojitelj je dužan priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-           pravomoćno rješenje o posvojenju,

-           prijavu prebivališta za posvojeno dijete,

-           osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva,

-           uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva,

-           IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 07132269553).

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć posvojitelj podnosi u pisanom obliku Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije na propisanom obrascu, na adresu:

Zagrebačka županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb

Dodatne informacije o postupku dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI. 

Kontakti:

Dubravka Martić

tel.: + 385 6009 485

fax:+ 385 6009 432

e-mail: dubravka.martic@zagrebacka-zupanija.hr

 

Ivana Pašer

tel.: + 385 6009 485

fax:+ 385 6009 432

e-mail: i.paser@zagrebacka-zupanija.hr


Dokumenti