Stručna služba župana

GSV

Gospodarsko-socijalno vijeće u  Zagrebačkoj  županiji osnovano  je  08. srpnja 2002. godine, temeljem Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalno vijeća i drugim oblicima socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj ( broj 88/01 - pročišćeni tekst, 188/03, 44/04),  radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa poslodavaca i radnika, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Županije te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera. 


Sastav Vijeća

Vijeće je sastavljeno od predstavnika Zagrebačke županije, predstavnika Udruge poslodavaca i  predstavnika udruga sindikata.

Predstavnici Zagrebačke županije

Hrvoje Frankić   
Mato Jurić
mr. Mirjana Oštrec Bosak
Marina Čolig
Damir Fašaić
Nenad Babić

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca

Admira Ribičić    
Ksenija Perica
Milica Jovanović
Vladimir Štarkelj

Predstavnici sindikalnih središnjica

Đurđica Kahlina
Tomislav Kiš
Nevenka Gračanin
Tomislav Rajković


Predsjednik GSV-a

Hrvoje Frankić

Dopredsjednica GSV-a

Đurđica Kahlina

Dopredsjednik GSV-a

Vladimir Štarkelj


Dokumenti