Stručna služba Župana

GSV

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Nastavljajući tradiciju djelovanja Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji koje je osnovano još 2002. godine  radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga, s ciljem  zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne  politike, te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera,  dana 16. lipnja 2023., temeljem Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji, konstituirano je Vijeće u novom sazivu. 

Djelokrug rada Vijeća:

  • promiče ideju trostrane suradnje Županije, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
  • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske, komunalne, porezne i socijalne politike i mjera   u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
  • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na  županijskoj razini;
  • daje mišljenje o prijedlogu  županijskog proračuna;
  • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
  • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, na županijskoj razini, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;
  • razmatra i druga pitanja  od zajedničkog interesa na području Županije, te upućuje svoje inicijative i mišljenja Županijskoj skupštini;
  • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora na području Županije;
  • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđivanje;
  • usvaja izvještaj o radu Vijeća .

Sastav Vijeća

Vijeće je sastavljeno od predstavnika Zagrebačke županije, predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i  predstavnika udruga sindikata: Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata. Svaki predstavnik ima svog zamjenika.

Predsjednik i dopredsjednici Vijeća imenuju se na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz redova predstavnika sindikata, poslodavaca i Županije.

Predstavnici Zagrebačke županije

Članovi:

Damir Tomljenović, zamjenik Župana, dopredsjednik Vijeća
Renata Zgurić, pročelnica Stručne službe Župana
Marija Kuzmić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ksenija Čuljak, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Damir Fašaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU
Ivica Radanović, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje

Zamjene:

Ervin Kolarec, zamjenik Župana
Bojana Mić, voditeljica Odsjeka za upravni razvoj u Stručnoj službi Župana
Ivica Horvatinović, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu
Ivan Filipović, voditelj Odsjeka za socijalnu skrb i hrvatske branitelje u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Vlasta Ljubešić, voditeljica Odsjeka za obrt i poduzetništvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove EU
Ivana Radanović, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca

Članovi:

Stanko Barbarić, dopredsjednik Vijeća
Diana Percač
Vladimir Štarkelj

Zamjene:

Admira Ribičić
Nuša Žunec
Jasminka Martinović

Predstavnici  reprezentativnih sindikalnih središnjica

Članovi:

Đurđica Kahlina, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, predsjednica Vijeća
Tugomir Križanić, Nezavisni hrvatski sindikati
Sandra Vandekar, Matica hrvatskih sindikata

Zamjene:

Tomislav Rajković, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Maja Karlo, Matica hrvatskih sindikata

Sjedište Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V.

 


Dokumenti