Stručna služba župana

O odjelu

Stručna služba Župana obavlja stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana, pravna pitanja i normativnu djelatnost, rješava upravne stvari u prvome stupnju, obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite i spašavanja, razvoja socijalnog partnerstva i civilnog društva, administrativne i opće poslove, te druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Za potrebe obavljanja poslova i zadaća iz djelokruga Stručne službe ustrojena su četiri odsjeka i to: Odsjek za pravne, kadrovske poslove i normativnu djelatnost, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu, Odsjek za upravni razvoj te Odsjek za opće poslove.


Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:

 

PRAVILNICI:

 

Sjedište:

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel: 00358 1 6009 473
fax: 00385 1 6009 489