Stručna služba župana

Kontakti

Ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika Stručne službe Župana

Renata Zgurić, dipl.iur.

tel: 00385 1 6009 473
fax: 00385 1 6009 489
e-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr


Ivanka Dreta, dipl.politolog

Zamjenica pročelnika
tel: 00385 1 6009 419
fax: 00385 1 6009 489
e-mail: ivanka.dreta@zagrebacka-zupanija.hr