Stručna služba Župana

Kontakti

Sjedište:

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel: 00358 1 6009 473
fax: 00385 1 6009 489

Pročelnica Stručne službe Župana

Renata Zgurić, dipl.iur.
tel: 00385 1 6009 473
fax: 00385 1 6009 489
e-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr


Ivanka Dreta, dipl.politolog
Zamjenica pročelnika
tel: 00385 1 6009 419
fax: 00385 1 6009 489
e-mail: ivanka.dreta@zagrebacka-zupanija.hr

ISPOSTAVE

Ispostava Dugo Selo - za Grad Dugo Selo te Općine Brckovljani i Rugvica
adresa ispostave: 10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1
tel: 275-3131
e-mail: pisarnica.dugo-selo@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Ivanić Grad - za Grad Ivanić-Grad te Općine Kloštar Ivanić i Križ
adresa ispostave: 10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1
tel: 283-1136
e-mail: pisarnica.ivanic@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Jastrebarsko - za Grad Jastrebarsko te Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak
adresa ispostave: 10450 Jastrebarsko, Ulica Antuna Mihanovića 14/I
tel: 6284-660
e-mail: pisarnica.jastrebarsko@zagrebacka-zupanija.hr

 

Ispostava Samobor - za Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja te Općinu Stupnik
adresa ispostave: 10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5
tel: 337-8204
e-mail: pisarnica.samobor@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Sv. Ivan Zelina - za Grad Sveti Ivan Zelina te Općinu Bedenica
adresa ispostave: 10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12
tel: 206-0698
e-mail: pisarnica.zelina@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Velika Gorica - za Grad Velika Gorica te Općine Kravarsko, Orle i Pokupsko
adresa ispostave: 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
tel: 625-4020
e-mail: pisarnica.velika-gorica@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Vrbovec - za Grad Vrbovec te Općine Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec
adresa ispostave: 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
tel: 2793-148
e-mail: pisarnica.vrbovec@zagrebacka-zupanija.hr

Ispostava Zaprešić - za Grad Zaprešić te Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća
adresa ispostave: 10290 Zaprešić, Nova ulica 10
tel: 374-6600
e-mail: pisarnica.zapresic@zagrebacka-zupanija.hr