Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo

Kontakti

Kontakti

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V 
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 423
fax.: 00385 1 6154 041

Pročelnica odjela

dr.sc. Jadranka Dujić Frlan
Tel.: 00385 1 6009 417
e-mail: j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr


Odsjek za civilno društvo (udruge)

Marijana Balenović
tel. 00385 1 6345 216
e-mail: marijana.stepanic@zagrebacka-zupanija.hr

Valentina Japundžić
tel. 00385 1 6345 232
e-mail: valentina.japundzic@zagrebacka-zupanija.hr

Registar samostalne sportske djelatnosti

Damir Puzak
tel. 00385 1 6009 462
e-mail: d.puzak@zagrebacka-zupanija.hr


ISPOSTAVE:

Ivanić-Grad – za područje grada Ivanić-Grad te općine Kloštar Ivanić i Križ
Trg Vladimira Nazora 1
10310 Ivanić-Grad

Marko Lučić
tel: 00385 1 2831 150
e-mail: marko.lucic@zagrebacka-zupanija.hr

Samobor – za područje gradova Samobor i Sveta Nedelja te općinu Stupnik
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor

Danica Pučar
tel: 00385 1 3378 222
e-mail: danica.pucar@zagrebacka-zupanija.hr

Velika Gorica – za područje grada Velika Gorica te Općine Kravarsko, Orle i Pokupsko
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Maja Stojić
tel: 00385 1 6254028
e-mail: maja.stojic@zagrebacka-zupanija.hr