Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 3. Zakon o lokalnim izborima
 4. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
 5. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
 6. Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 7. Pravilnik o  naknadi troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina
 8. Zakon o savjetima mladih
 9. Zakon o ravnopravnosti spolova
 10. Zakon o proračunu
 11. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 12. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 13. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovrnosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 14. Zakon o sprječavnaju sukoba interesa
 15. Zakon o javnoj nabavi
 16. Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 17. Zakon o savjetima mladih
 18. Zakon o državnim maticama (Narodne novine, broj 96/93, 76/13 i 98/19)
 19. Obiteljski zakon (103/15 i 98/19)
 20. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94, 130/11, 110/15 i 102/19)
 21. Zakon o osobnom imenu (Narodne novine, broj 118/12, 70/17 i 98/19)
 22. Zakon o registru birača (Narodne novine, broj 144/12, 105/15 i 98/19)
 23. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/2019)
 24. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“ broj 92/2014 i 98/2019)