Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

Dokumenti

1. Statut  Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/094/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst )

2. Poslovnik Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst)

3. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 12/14)

4. Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/14 i 41/18)

5. Odluka o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 20/06, 26/06 , 12/14 i 41/18)

6. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/14)


Dokumenti