Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

EU projekt – Prsten potpore V

 

Projekt Zagrebačke županije PRSTEN POTPORE V odabran je za financiranje u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Projekt PRSTEN POTPORE V omogućuje socijalnu uključenost učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Projektom se tijekom školske godine 2022./2023. osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik za 200 učenika s teškoćama u razvoju u 39 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija. Neposrednim radom pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika s učenicima omogućuje se postizanje boljih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.

Vrijeme provedbe

  • 5. srpnja 2022. – 5. srpnja 2023.

 

Vrijednost projekta

  • Ukupna vrijednost projekta: 8.244.927,60 kn, od čega:
    • bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda: 7.000.000,00 kn
    • sredstva Zagrebačke županije: 1.244.927,60 kn

 

Cilj projekta

  • Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije (radi povećanja socijalne uključenosti i inkluzije učenika s teškoćama u redoviti odgojno obrazovni sustav)

 

Projektni tim

  • Ivančica Prugovečki, savjetnica za demografiju i cjeloživotno obrazovanje – voditeljica tima
  • Zoran Birimiša, vanjski suradnik – administrativni voditelj tima
  • Iva Pandurić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću - član tima

 

Kontakt:
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6009-491
Više informacija možete pronaći na Internet stranicama projekta: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/
e-mail: i.prugovecki@zagrebacka-zupanija.hr