Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

O odjelu

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odgoj i obrazovanje, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije te povjereni poslovi državne uprave.

Sjedište Upravnog odjela je u sjedištu Županije u Zagrebu, a dio poslova obavlja se u ispostavama u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.

Upravni odjel obavlja:

 • poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu za ustanove kojima je osnivač - osnivanje školskih ustanova, imenovanje Školskih odbora, davanje suglasnosti na Statute škola, upravljanje i raspolaganje nekretninama ustanova te praćenje rada i poslovanja škola,   
 • poslove vezane za financiranje minimalnog standarda u školstvu (analizira, planira, izvršava i izvještava o sredstvima za decentralizirane funkcije školstva),
 • planira i organizira veća investicijska i tekuća održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola,
 • planira, financira i prati izvršenje ostalih programa u školstvu (pojačani standard u školstvu – programi koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe),
 • obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata,
 • donosi plan upisa djece u osnovnu školu,
 • poslove vezane za prijevremeni upis, odgodu upisa, privremeno oslobađanje od upisa  djece u osnovnu školu ili  privremeno oslobađanje od započetog školovanja,
 • utvrđuje primjereni program školovanja i primjereni oblik pomoći učenicima s teškoćama,
 • vodi evidenciju o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba,
 • obavlja stručne poslove i predlaže mjere u području kulture, sporta, tehničke kulture i programa za mlade u Županiji,
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti,
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata Županje,
 • surađuje s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i udrugama,
 • i obavlja druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.