Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Dokumenti

  1. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/15, 35/15 , 25/16 i  8/19)
  2. Strategija kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 25/16 i 42/19)
  3. Odluka o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog održavanja objekata školstva („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32/14)
  4. Program javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 40/18, 31/19 i 42/19)
  5. Program javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 42/19)
  6. Odluka o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20)
  7. Odluka o kriterijima za dodjelu nagrade za učenike i mentore osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/14 i 15/19)
  8. Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola „Glasnik Zagrebačke županije“ broj 33-II/13)

 


Dokumenti