Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Pitanja i odgovori


ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

1. Koja je razlika između pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika?

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika

Stručni komunikacijski posrednik je osoba koja daje komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).
 

2. Tko sve može biti pomoćnik u nastavi?

Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik može biti svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava sljedeće uvjete: ima završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija (nije uvjet za prijavu na natječaj). Pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik ne može biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora te ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.
 

3. Kako mogu postati pomoćnik u nastavi?

Zagrebačka županija u suradnji s 40 osnovnih i srednjih škola – partnera provodi projekt Prsten potpore, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Prije početka školske godine i, po potrebi, tijekom školske godine, škole koje sudjeluju u projektu na svojim web stranicama objavljuju natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj zajedno s dokumentacijom koja je propisana u sklopu natječaja šalju školi koja potom organizira razgovore s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.