Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo

O Odjelu

Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije te povjereni poslovi državne uprave.

Sjedište Upravnog odjela je u sjedištu Županije u Zagrebu, a dio poslova obavlja se u ispostavama u Ivanić-Gradu, Samoboru, Velikoj Gorici i Zaprešiću.

Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo obavlja:

  • stručne poslove i predlaže mjere u području kulture, sporta, tehničke kulture i programa koji se odnose na civilno društvo u Županiji;
  • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
  • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
  • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
  • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama;
  • surađuje s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i udrugama;
  • i obavlja druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.