Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo

Dokumenti

  1. Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697
  2. Program javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije u 2019. godini („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 40/18 31/19)
  3. Program javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije u 2020. godini („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 42/19)
  4. Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 40/1831/19 i  42/19)
  5. Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 42/19)
  6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 40/18)
  7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 42/19)

Dokumenti