Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Kontakt

Broj telefona:
6009-496 (mjera 1. i 7.)
6009-427 (mjere 2., 3., 4. i 13.)
6052-863 (mjera 8. i 9.)
6009-416 (mjera 10. i 12.)
radnim danom isključivo od 9:00–11:00 i 13:00-15:00 sati

Napomena

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom pošiljkom, osobnom dostavom u pisarnicu Zagrebačke županije ili putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Zbog utroška proračunskih sredstava zahtjevi za Mjeru 13. Ulaganje u sektor šumarstva ne zaprimaju se zaključno s 04.07.2023.

Zbog utroška proračunskih sredstava zahtjevi za sljedeće mjere ne zaprimaju se zaključno s 03.10.2023.:
Mjera 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
Mjera 7. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
Mjera 10. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području,
Mjera 12. Poticanje proizvodnje proizvoda s europskom oznakom kvalitete i/ili županijske robne marke i stavljanje na tržište.

 

Dokumenti