Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Kontakt

Broj telefona: 01/6052-863

Napomena

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom pošiljkom, osobnom dostavom u pisarnicu Zagrebačke županije ili putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Zbog utroška proračunskih sredstava zahtjevi za sljedeće mjere ne zaprimaju se zaključno s 03.10.2023.:
Mjera 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
Mjera 6. Potpora za preusmjerenje cjelokupnog gospodarstva na ekološku proizvodnju,
Mjera 7. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
Mjera 10. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području.

Dokumenti