Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike u turizmu za 2019. godinu

Način prijave: putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr, poštom ili osobno

Kontakt

Kontakt: e-mail: uog@zagrebacka-zupanija.hr, telefon 6009-425

Kontakt za upite vezano uz sustav „e-prijave“: podrska@eprijave.hr

Napomena

Natječaj je namijenjen isključivo poduzetnicima s područja Zagrebačke županije, a ne i poduzetnicima s područja grada Zagreba.

Dokumenti