Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

Pitanja i odgovori


1. Sudjeluje li Zagrebačka županija kao osnivač školskih ustanova u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda?

Zagrebačka županija sudjeluje u provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023. s dvadeset šest školskih ustanova kojima je osnivač, odnosno s više od deset tisuća tristo učenika. Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se putem učenika osnovnih i srednjih škola u Shemi voća i povrća te putem učenika osnovnih škola u Shemi mlijeka i mliječnih proizvoda.

2. Što se sve može prijaviti na Javni poziv za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije i tko su prijavitelji?

Prijavitelji na Javni poziv za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije isključivo su jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije, a mogu prijaviti programe/projekte koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u funkciji razvoja poljoprivrede ili šumarstva, adaptaciju, sanaciju ili opremanje objekata društvene namjene (vatrogasni domovi i spremišta, društveni domovi, dječja igrališta, sportske građevine, građevine za organiziranje njege, odgoja i obrazovanja te zaštite do polaska u osnovnu školu, groblja - komunalna infrastruktura i prateće građevine), adaptaciju, sanaciju ili opremanje područnih škola.

3. Na koji način Zagrebačka županija pomaže pčelarima s područja Zagrebačke županije?

Zagrebačka županija kontinuirano pomaže pčelarima raznim mjerama potpora u cilju što kvalitetnijeg razvoja i unapređenja pčelarske proizvodnje, ali i samog plasmana krajnjeg pčelarskog proizvoda, i to za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, kapacitete za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu, objekte/prodajna mjesta za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, održiv uzgoj pčelinjih zajednica te izradu dokumentacije za nove projekte u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i prijavu na EU natječaje. Zagrebačka županija dodjeljuje i donacije pčelarskim udrugama, odnosno Savezu i to za troškove prihrane pčelinjih zajednica u godini kada je njihov opstanak ugrožen nepovoljnim klimatskim prilikama.

4. Kako se može prijaviti šteta uzrokovana prirodnim nepogodama u poljoprivredi?

Nakon nastanka prirodne nepogode potrebno se obratiti gradonačelniku/načelniku sa zamolbom za proglašenjem prirodne nepogode.  Gradska/općinska povjerenstva za procjenu šteta  izraditi će prvu procjenu šteta i utvrditi da li su ispunjeni zakonski  uvjeti za proglašenjem prirodne nepogode. Ukoliko su ispunjeni, gradonačelnik/načelnik zatražit će od župana proglašenje prirodne nepogode za grad/općinu. Nakon odluke župana o proglašenju prirodne nepogode,  oštećenici u roku 15 dana prijavljuju štetu gradskom/općinskom povjerenstvu.

5. Da li županija vodi brigu o napuštenim životinjama, osobito o psima?

Županija ima program kontrole populacije napuštenih pasa koji se temelji na načelima zaštite i postupanja napuštenim i izgubljenim životinjama (psima) što uključuje razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih o zaštiti životinja i označavanju pasa te kontrolu populacije pasa koja mora biti popraćena promjenama u ponašanju ljudi kako bi bila učinkovita. Svake godine županija u suradnji s gradovima i općinama provodi neku od mjera npr. besplatno označavanje pasa, kontrolu razmnožavanja pasa, edukaciju djece i odraslih.

6. Koje mjere direktne potpore poljoprivrednim gospodarstvima provodi Zagrebačka županija?

Skupština Zagrebačke županije donosi godišnji Program poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije temeljem kojeg se raspisuju javni pozivi, odnosno javni natječaji putem kojih poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganja ili aktivnosti koje provode.

7. Koji je najviši godišnji iznos kojeg poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti za razvoj poljoprivrede?

Ukupni godišnji iznos kojeg neko poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti kroz javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu po svim mjerama iznosi 15.000,00 EUR.

Ukupni godišnji iznos kojeg neko ekološko poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti kroz javni poziv za dodjelu potpora u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju po svim mjerama iznosi 20.000,00 EUR.

8. Koja je najmanja udaljenost od naselja na kojoj je dozvoljen lov divljači?

Divljač je zabranjeno loviti lovačkim oružjem u pojasu 100 metara od granice naselja, odnosno 300 m od granice naselja većih od 10.000 stanovnika u nizini i prigorju gdje se nalazi većina lovišta Zagrebačke županije, odnosno 200 m od granice naselja većih od 10.000 stanovnika u brdsko-planinskim područjima.

9. Koje su obveze lovoovlaštenika i korisnika zemljišta vezano za sprečavanje šteta od divljači na usjevima i nasadima?

Zagrebačka županija kao nadležno tijelo utvrđuje uobičajene mjere za sprečavanje šteta od divljači na usjevima i nasadima koje je dužan provoditi lovoovlaštenik i javno ih objavljuje na svojim web stranicama. Oštećenik je dužan na primjeren način i na svoj trošak kao dobar gospodar poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka takve štete. Oštećenik koji ne poduzima mjere ili ne dopusti lovoovlašteniku provođenje mjera kojima se sprječava nastanak štete od divljači nema pravo na naknadu štete koju prouzroči divljač.