Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

O odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu i stočarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu, poljoprivredno zemljište i ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih područja. Također i poslove vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga, zadruga i trgovačkih društava; vodno gospodarstvo i hranu. Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za stočarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 426
fax.: 00385 1 6009 474
e-mail: uop@zagrebacka-zupanija.hr