Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Zagrebačka županija kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su čelnik tijela te s njim povezane osobe u sukobu interesa.