Upravni odjel za financije

O odjelu

Upravni odjel za financije obavlja poslove vezane uz planiranje i izradu proračuna kao i praćenje njegova izvršenja, praćenje naplate županijskih prihoda, vođenje poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija, izradu propisanih financijskih i statističkih izvještaja i blagajničko poslovanje. Također, odjel kontinuirano prati stanje i promjene na materijalnoj i nematerijalnoj imovini u vlasništvu Zagrebačke županije, obračun i isplatu plaća i drugog dohotka kao i druge poslove vezane za financijsko poslovanje Županije sukladno zakonima i Statutu Županije. Unutar Upravnog odjela ustrojeni su: Odsjek za financije i proračun i Odsjek za računovodstvo.