Press

Kontaktirajte nas ili se prijavite za primanje priopćenja za javnost.

Naziv Zagrebačka županija
Engleski naziv Zagreb County
Skraćeni naziv
Sjedište Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
Telefon +385 1 6009 401
Telefax +385 1 6154 008
Web www.zagrebacka-zupanija.hr
OIB 07132269553
MB 2785196
Žiro račun 2340009-1800001006
IBAN HR8623400091800001006
Dan Županije 17. srpnja
Župan Stjepan Kožić
Predsjednik Županijske skupštine __