Press

Kontaktirajte nas ili se prijavite za primanje priopćenja za javnost.

Župan Stjepan Kožić

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na pojedinu fotografiju

 

Zamjenik župana Ervin Kolarec

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

Zamjenik župana Damir Tomljenović

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

 

Predsjednik Skupštine Zagrebačke županije

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

 

Potpredsjednik Skupštine Zagrebačke županije 

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

 

Potpredsjednik Skupštine Zagrebačke županije

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju