Press

Kontaktirajte nas ili se prijavite za primanje priopćenja za javnost.

Župan Stjepan Kožić

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na pojedinu fotografiju

 

Zamjenik župana Rudolf Vujević

 

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na pojedinu fotografiju

 

Zamjenik župana Damir Tomljenović

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na pojedinu fotografiju

 

Predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Dražen Bošnjaković

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

 

Potpredsjednik Skupštine Zagrebačke županije Mario Vlahović

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju

 

Potpredsjednica Skupštine Zagrebačke županije Mirela Katalenac

Za dohvat fotografije većih dimenzija kliknite na fotografiju