Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu

Kontakt

E-mail: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr , uog@zagrebacka-zupanija.hr, telefon 6009-457

Za upite vezano uz sustav „e-prijave“: podrska@eprijave.hr

Napomena

Putem ovog natječaja dodjeljuju se potpore za početak poslovanja, potpore za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti i potpore za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.

Natječaj je namijenjen isključivo poduzetnicima s područja Zagrebačke županije, a ne i poduzetnicima s područja grada Zagreba.

Dokumenti